huurwoning


huurwoning 1.0

woning, meestal een huis maar vaak ook een flat, die door de bewoners wordt gehuurd of die bestemd is om door mogelijke bewoners gehuurd te worden

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een huurwoning…

is een woning

 • [Soort] is meestal een huis; is soms een flat
 • [Functie] is vaak gebouwd ten behoeve van mensen die zich geen koopwoning kunnen veroorloven
 • [Bezitter of eigenaar] is in het bezit van een woningcorporatie of van een particulier
 • [Gebruiker] wordt gebruikt door een bewoner die daarvoor maandelijks huur betaalt aan de eigenaar; wordt vaak voorbehouden voor mensen uit een lagere inkomensklasse
 • [Organisatie en organisatiewijze] wordt door de bewoner gehuurd van de eigenaar

Algemene voorbeelden


Na vijftien jaar was ze weggegaan uit de Vespuccistraat, uit de huurwoning waar ze na haar scheiding en terugkeer naar Amsterdam met haar dochters was ingetrokken.

Hokwerda's kind, Oek de Jong,

Bij het beëindigen van het huurcontract van een woning moeten ouderen niet belemmerd worden door hoge kosten, doordat zij de huurwoning in 'oude staat' moeten achterlaten.

http://www.anbo.nl/

Het is nu zo dat het overgrote deel van de jeugd - gezien de huizenprijzen - nooit een eigen woning zal kunnen betalen; en huren is er ook al niet bij want huurwoningen zijn er eenvoudigweg niet.

http://www.sdnl.nl/grondbank.htm,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • huurwoningen beschikbaar stellen
 • huurwoningen bouwen
 • huurwoningen krijgen
 • huurwoningen toewijzen aan iemand
 • huurwoningen verkopen
 • huurwoningen zoeken

Voor het gezin Boekweg speelde een doorslaggevende rol dat ze in korte tijd een huurwoning konden krijgen aan het Hogestuk van een particuliere verhuurder-belegger die niet als de woningstichting met een puntensysteem werkt.

Meppeler Courant,

De prestatienormering, waardoor duurdere huurwoningen niet mogen worden toegewezen aan huishoudens die aanspraak maken op huursubsidie, moet worden opgeschort voor gemeenten waar de gemiddelde wachttijd voor een huurwoning langer is dan een half jaar.

http://www.sp.nl/partij/theorie/program/eerste_weg_links.pdf

Een concreet voorbeeld betreft een man die een eigen woning had. In het kader van de stadsvernieuwing is de woning door de gemeente gekocht, en de man is nu genoodzaakt om via de woningkrant een huurwoning te zoeken. Het systeem is totaal onbekend voor hem; er is door de ouderenadviseur een afspraak gemaakt om alle stukken door te nemen en de mogelijkheden voor het inschrijven op woningen te bespreken.

http://www.nisbo.org/ouderenadviseurs2.htm,

De huurwoning wordt per 1 januari beschikbaar gesteld.

Meppeler Courant,

Het AES vreest dat de "zwaardere beperkingen" die het wetsontwerp particuliere huurders oplegt, het rendement van hun belegging verder afbreekt. Die staat al zwaar onder druk door vroegere huurwetwijzigingen en toenemende fiscaliteit, zegt de vereniging. Daardoor zouden de voorbije tien jaar 94.000 eigenaars hun huurwoningen verkocht hebben.

De Standaard,

De provincie moet er van deze partij voor zorgen dat er meer huurwoningen worden gebouwd dan de 4500 die de komende jaren op stapel staan.

Dagblad van het Noorden,

met adjectief ervoor


 • een betaalbare huurwoning
 • een dure huurwoning
 • een goedkope huurwoning
 • een nieuwe huurwoning
 • een particuliere huurwoning

Maar de keerzijde is dat de wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen weer langer worden.

http://www.wbvsmallingerland.nl/Jaarverslag2001/Mainjvs2001.htm,

Ook woningen die meer huur doen dan fl. 738,- per maand vallen buiten de huurverhoging. Reden voor deze landelijk waarschijnlijk unieke aanpak is volgens directeur D.J. Meijer dat de woningstichting een gebaar wil maken naar de huurders van dure huurwoningen.

Meppeler Courant,

In Amsterdam bestaat meer dan 50 procent van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen en nog een 35 procent uit particuliere huurwoningen, die voor een gedeelte ook goedkoop zijn.

NRC,

Zeker voor starters en mensen die een goedkope huurwoning zoeken valt het niet mee iets te vinden.

http://www.tilburg.nl/index_domein.asp?DOMEINID=29

Maar een scheefwoner, zoals mensen met een goedkope huurwoning die niet bij hun inkomen past genoemd worden, wil hij niet heten.

de Volkskrant,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een gesubsidieerde huurwoning
 • een vrijgekomen huurwoning

In het afgelopen jaar reageerden gemiddeld 66 mensen op een vrijgekomen huurwoning, in 2000 was dat landelijk nog gemiddeld 47 keer.

http://www.aedesnet.nl/

Het plan zoals dat gisteren de raad werd voorgelegd is berekend op de bouw van 16 gesubsidieerde huurwoningen.

Meppeler Courant,

in voorzetselgroep


 • aan een huurwoning komen

Krapte op de huurmarkt. Het wordt steeds moeilijker om snel aan een huurwoning te komen in Nederland.

http://www.aedesnet.nl/

 • in een huurwoning wonen
 • in een huurwoning zitten

De werknemers van ASML zijn jong en zijn zeer mobiel. Het is niet de werknemer die zijn vrouw bij DAF heeft ontmoet en wiens zoon daar ook werkt. En het is niet de Philips-werknemer die in een huurwoning van Philips woont en wiens kinderen studeren met een Philips-studiebeurs.

NRC,

In het algemeen investeert men niet in het verbeteren van een latrine vanwege de hoge kosten die hiermee gemoeid zijn of men geeft aan, dat men niet bereid is veel geld hiervoor uit te geven, omdat men in een huurwoning zit.

http://www.fss.uu.nl/ca/cases/2000/case0026.htm,

 • naar een huurwoning verhuizen
 • de vraag naar huurwoningen

Ten behoeve van specifieke groepen, waarvan aangetoond is dat de vraag naar huurwoningen die van koopwoningen overtreft, dienen evenredig huurwoningen beschikbaar te zijn.

http://www.vvdsteenbergen.nl/

Als u naar een andere huurwoning verhuist, moet u eerst en vooral een nieuw huurcontract afsluiten.

De Standaard,

 • de bouw van huurwoningen
 • het aanbod van huurwoningen
 • de bewoner van een huurwoning

Intresten op verbruikskredieten worden gedeeltelijk fiskaal aftrekbaar, investeringen in uitrustingsgoederen mogen versneld worden afgeschreven en er komen fiskale gunstmaatregelen voor wie investeert in de bouw van huurwoningen.

De Standaard,

Gemiddeld betaalt de bewoner van een huurwoning straks een tientje en gemiddeld vijfendertig gulden per woonruimte meer.

Meppeler Courant,

Die ruimere kortingsgrenzen zijn bedoeld om het aanbod van huurwoningen te vergroten die met koopsubsidie kunnen worden verkocht.

Algemeen Dagblad,

 • de wachttijd voor een huurwoning
 • in aanmerking komen voor een huurwoning
 • zich inschrijven voor een huurwoning
 • de markt voor huurwoningen

De prestatienormering, waardoor duurdere huurwoningen niet mogen worden toegewezen aan huishoudens die aanspraak maken op huursubsidie, moet worden opgeschort voor gemeenten waar de gemiddelde wachttijd voor een huurwoning langer is dan een half jaar.

http://www.sp.nl/partij/theorie/program/eerste_weg_links.pdf

De wachttijd voor een sociale huurwoning, herstellingen en de huurprijs vormen de vaakst voorkomende onderwerpen.

http://www.vhm.be/

De Nieuwleusenaar schreef zich vorig jaar september in voor een huurwoning bij eerdergenoemde vereniging die in deze plaats een monopoliepositie heeft.

Meppeler Courant,

Daarnaast is vanaf het begin van de jaren 80 de markt voor huurwoningen toegankelijk gemaakt voor immigranten, op voet van gelijkheid met autochtonen.

http://home.wanadoo.nl/nijhofflaan/media/ou_info/s03221.pdf

Als huurders zich niet gedragen, worden ze volgens dat beleid uiteindelijk in een andere woning geplaatst. Gaat het daar opnieuw verkeerd, dan komen ze in het ergste geval vijf jaar lang niet in aanmerking voor een huurwoning.

Het Parool,

met ander, nevengeschikt substantief


 • koopwoningen en huurwoningen
 • huurwoningen en koopwoningen

Maar toen de aanwezigen de hoge prijzen vernamen van zowel de koop- als de huurwoningen was er kritiek.

Meppeler Courant,

Unicum: verhouding huurwoningen en koopwoningen gelijk gebleven. Of het nu komt doordat bewoners minder kopen of juist meer huren is niet helemaal duidelijk. In elk geval is het een unicum in 27 jaar tijd dat het aantal kopers ten opzichte van het aantal huurders gelijk is gebleven. De jarenlange trend dat het aantal huiseigenaren harder groeide dan het aantal huurders is dus eindelijk doorbroken.

http://www.huurwoningen.nl/nieuws/211/unicum-verhouding-huurwoningen-en-koopwoningen-gelijk-gebleven/,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als deel van een samenstellende samenstelling