hyperouder


hyperouder 1.0

(neologisme, opvoeding)

ouder die zijn kind te beschermend opvoedt; overbeschermende ouder; curlingouder

Semagram


Een hyperouder…

is een ouder; is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Hyperouders zijn met name actief in twee levensfasen van hun kind, in de kinderopvang-leeftijd en in de puberteit. Dat is niet zo raar; het zijn ook de twee periodes waarin het meest wordt geëxperimenteerd en er de meeste fouten moeten worden gemaakt. En precies het maken van die fouten proberen overbeschermende ouders te voorkomen.

   http://www.pcsvleiderdorp.nl/bestuur/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=396&fromno=1

   Hyperouders zijn ambitieus: ze doen hun kinderen op allerlei clubjes, sturen hun zevenjarige dochter naar Chinese les, perfectioneren avond aan avond het huiswerk van hun kroost.

   http://www.trouw.nl/achtergrond/deverdieping/article2154725.ece/Het_kind_als__project_.html

   Hyperouders zijn óók overbezorgd en te beschermend: ze laten hun kinderen niet in de zandbak spelen, vanwege de nare bacteriën. Ze brengen en halen hun koters van hot naar her. "Gemiddeld genomen is de afstand die Britse kinderen in hun eentje naar huis mogen, sinds 1970 met bijna negentig procent afgenomen", schrijft Honoré.

   http://www.trouw.nl/achtergrond/deverdieping/article2154725.ece/Het_kind_als__project_.html

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   • hyperouderschap

   Etymologie


   Aard herkomst inheems woord
   Vroegste datering 2008
   Periode opkomst Waarschijnlijk opgekomen naast helikopterouder in en curlingouder in 2008.