iemand de daver op het lijf jagen


iemand de daver op het lijf jagen 1.0

((vooral) in België)

iemand doen beven van schrik; iemand doodsbang maken

Algemene voorbeelden


Onlangs is een Russisch plan bekend geworden om dit gebied bij middel van een afgeschermde autoweg met het Russische moederland te verbinden. Een plan dat de Balten de daver op het lijf jaagt.

De Standaard,