iemand een lap geven


iemand een lap geven 1.0

(sport en recreatie; fietssport)

iemand op een ronde achterstand rijden

Algemene voorbeelden


Net toen het noodlot toesloeg en een fietswissel onontkoombaar bleek, ontsnapten vier rensters onder aanvoering van de latere wereldkampioene Olga Slioussareva uit de hoofdmacht. Van Moorsel kreeg reglementair een ronde vergoeding voor de omloop oponthoud en zette meteen haar achtervolging in op het ontsnapte kwartet. Even leek ze de aansluiting te maken, maar uiteindelijk moest ze capituleren en toezien hoe de vier de rest van het veld een 'lap' gaven. De gevierde heldin van vrijdagavond moest genoegen nemen met de vijfde stek.

De Telegraaf,