iemand het brood uit de mond nemen


iemand het brood uit de mond nemen 1.0

iemand zijn broodwinning ontnemen

Algemene voorbeelden


De uitbreiding van het complex met een korenmaalderij werd in eerste instantie in l903 in de ijskast gezet omdat men de plaatselijke molenaars het brood niet uit de mond wilde nemen; in l919 kwam die uitbreiding er toch.

Meppeler Courant,

De stad wordt overspoeld door chauffeurs-exploitanten, die elkaar vaak het brood uit de mond stoten.

Het Parool,

De voor de boeren opgerichte tariefmuren stoten het brood uit de mond van een hongerende derde wereld en het door hen verwoeste en gemaltraiteerde landbouwareaal houdt de infrastructuur van ons land in een verstikkende wurggreep.

http://www.varkensinnood.nl/,