iemands naam staat geschreven in de palm van Gods hand


iemands naam staat geschreven in de palm van Gods hand 1.0

iemand staat onder Gods bescherming

Algemene voorbeelden


Wie gelooft dat zijn naam geschreven staat in de palm van Gods hand, interpreteert het toeval als de goddelijke voorzienigheid.

Mise-en-scène, Axel Bouts,

Door de doop gaat het kind ook deel uitmaken van het verhaal van God met de mensen. Dat bedoelen we wanneer we zeggen dat de naam van het kind geschreven staat in de palm van Gods hand.

http://www.rknieuws.net/nl/doop_online/index.html