iets op iemands actief schrijven


iets op iemands actief schrijven 1.0

((vooral) in België)

iemand een bepaalde prestatie toeschrijven

Algemene voorbeelden


Maar welke noemenswaardige realisatie in het gebied van de Hoge Venen kan men, sedert de oprichting, op het actief van het Natuurpark schrijven?

http://home2.planetinternet.be/jean17/af/afnederlands/honderdgebieden/honderdgeb.htm