iets op zijn brood krijgen


iets op zijn brood krijgen 1.0

ergens de schuld van krijgen; iets als verwijt krijgen

Algemene voorbeelden


Hij voorzag dat zijn partij een diepe nederlaag zou lijden bij de komende verkiezingen [...]. 'Het scheeftrekken van die aanbesteding heeft plaatsgevonden, weliswaar achter mijn rug, maar het heeft plaatsgevonden. Dat krijg je op je brood. Daar kun je niet omheen. Je krijgt het op je brood.' Hij ging daarover door, nerveus, dan driftig, dan weer verdrietig.

Verborgen schade, Aster Berkhof,

De voormalig topambtenaar van president Pompidou kreeg ook op zijn brood dat hij na zijn ministerschap van financiën (tijdens Chiracs premierschap van '86-'88) een vorstelijk maandbedrag bleef ontvangen als adviseur van een bedrijf dat hij zelf had helpen privatiseren.

NRC,

iets op zijn brood krijgen 2.0

iets te verwerken, te verduren krijgen

Algemene voorbeelden


Pool liet zich niet al te positief uit over het financiële beleid van de gemeente Havelte [...]. Bij de behandeling van de begroting wezen de fracties er al op dat het eigenlijk niet kon. 'Maar we hebben het college het voordeel van de twijfel gegeven. Het college was overtuigd dat het goed zat, maar heeft dat verkeerd ingeschat', aldus PvdA-er R. Martens. Net als alle anderen wil hij niet dat de burgers de komende jaren dit tekort op hun brood krijgen.

Meppeler Courant,

"De Federal Reserve voert een succesvol beleid", zegt James Bills, econoom van Comerica Bank in Detroit. "Ze hoeven de eerste tijd geen rentes meer te verhogen." Bills verwacht dat de Fed met een volgende verhoging tot de vergadering van de Federal Open Market Committee (FOMC), het beleidsbepalend comite van de Fed, in mei wacht. Andere economen twijfelen over dat succes en denken dat de Amerikaanse economie al die renteverhogingen nog op zijn brood zal krijgen.

NRC,