if you can't beat them, join them


if you can't beat them, join them 1.0

(taal en taalkunde)

(Engels, letterlijk 'als je niet van hen kunt winnen, sluit je dan bij hen aan') het is een wijs besluit om je bij een sterkere tegenstander aan te sluiten in plaats van het tegen hem op te nemen; als een tegenstander niet te bedwingen is, kun je beter in contact met hem komen
Ook in varianten daarop, zoals If you can't beat it, join it en If you can't beat haar, join haar.

Algemene voorbeelden


Kohnstamm vindt dat Nederland in internationaal verband een discussie op gang moet brengen over legalisering van de handel in hard drugs. "If you can't beat them, join them", aldus Kohnstamm.

NRC,

De cabaretière heeft besloten zich niet meer te verzetten tegen de tijdgeest, maar schijnbaar onaangedaan mee te drijven: 'if you can't beat them, join them.'

Meppeler Courant,

De productie van die MP3-spelers wil Philips snel verdubbelen, waarmee 'Eindhoven' in feite aangeeft dat de strijd zinloos is en dus maar kiest voor de beste aloude oplossing: If you can't beat them, join them.

Leidsch Dagblad,

Mijn benoeming heeft me de ogen geopend voor de noodzaak tot efficiëntie en krachtige besluitvorming, waarbij ik overigens op wil merken dat toch nog twee studenten zijn geraadpleegd. Ik zal mij dan ook verder loyaal opstellen, mede onder het motto: If you can't beat 'em, join 'em.

http://www.math.leidenuniv.nl/~naw/serie5/deel03/mrt2002/pdf/landsman.pdf,

Ontex gelooft niet in een concurrentiestrijd met dergelijke bedrijven. "If you can't beat them, join them," is het devies van vader en zoon Van Malderen. "We bouwen daar een vooruitgeschoven verdedigingslinie uit. Ontex trekt niet oost- en zuidwaarts om de Belgische markt te overspoelen met goedkope luiers. We produceren daar voor de plaatselijke markt," zegt Bart Van Malderen.

De Standaard,

De nieuwe Stichting Lezen en andere leesbevorderingsprogramma's, de obligate Brusselmansrelletjes en de Clausnobelletjes, ze mogen dan meer aandacht voor het boek opleveren, voor de uitgevers zijn ze al boter aan de galg. Ik zeg u: die boter moet bij de vis. Het is de enige manier om het boekenvak leefbaar te houden. If you can't beat them, join them.

Plak eens een boek; Scheiding, Gie Bogaert,

De bakens werden aan de universiteit pas echt verzet na 1960, nadat de universiteiten besloten hadden de concurrerende 'S-opleidingen' maar in huis te halen ('if you can't beat them, join them!') en zelf m.o.-opleidingen ter hand te nemen.

NRC,

Bertelsmann leidt internetpiraat Napster de wereld van de legale muziek binnen. De kopzorgen van de muziekindustrie over piraterij op internet zijn daarmee niet voorbij. 'If you can't beat them, join them.' Uitgerekend het Duitse Bertelsmann brengt deze regel in de door Amerikanen en Engelsen gedomineerde muziekindustrie in de praktijk.

Het Financieele Dagblad,

Toen er eens een enquête werd gehouden over de vraag waarom mensen op een goed moment een auto aanschaffen, antwoordde veertig procent van de ondervraagden: 'Vanwege het gevaarlijke verkeer.' Bij huisvrouwen lag dat zelfs op zeventig procent. If you can't beat them, join them.

http://www.groene.nl/1996/35/mdr_auto.html,

'Laten we ze verfilmen,' zegt iemand, 'misschien is het bruikbaar materiaal.' Wat heb ik gezegd? Maar we denken er toch over na. Het is misschien niet eens zo een slecht voorstel. If you can't beat haar, join haar. We trekken met een kleine ploeg de stad uit, wat op zich al een verademing is.

Werk, Josse De Pauw,

"Gesprekjes in de wandelgangen of tijdens de koffie, het organiseren in sportclubjes of werkgroepen: ze bevorderen collegialiteit en ze zijn bovendien bepalend voor de organisatiecultuur. Belangrijk is dat je er vragen over durft te stellen. En: je moet meedoen om er greep op te krijgen: if you can't beat it, join it!"

http://www.wijzeraanzee.nl/v22/

Combinatiemogelijkheden


in de zin


  • het beginsel "If you can't beat them, join them"
  • de visie "If you can't beat them, join them"
  • onder het motto "If you can't beat them, join them"

Hollywood rukte na de oorlog weer snel op en stortte de Britse Cinema in een nieuwe crisis. Onder het motto 'If you can't beat them, joint them', trok Lean bijtijds zijn conclusie. In 1957 regisseerde hij het spektakelstuk 'The bridge on the river Kwai', dat hem niet alleen internationale roem bezorgde, maar ook zeven Oscars.

Meppeler Courant,

Ze willen projecten van 6 tot 8 zalen maar dat is in strijd met het karakter van Kinepolis. Het veertien dagen geleden gesloten akkoord met Virgin was dan ook ingegeven door de visie "if you cannot beat them, join them".

De Standaard,

Onder het motto 'if you can't beat them, join them', pleit hij voor meer Realpolitik en minder geld voor de EU, voor meer vuisten op tafel en wat minder ontwikkelingshulp.

NRC,

Als dit experiment slaagt en de professor één kan worden met een computer, krijgt ook zijn vrouw zo'n implantaat. Onder het motto if you can't beat them, join them hoopt hij de machts wellustige robots over 50 jaar nog de baas te kunnen.

Trouw,

Ik vind het alleen niet geschikt om hem zwaar achter de vodden te gaan zitten. niet alleen omdat een goede arend geen vliegen vangt, maar omdat deze jongeman net iets te stevig in zijn dokumentatie zit. Daarom pleit ik niet voor de achtervolging, en hang in godsnaam niet de vermoorde onschuld uit, maar voor het Angelsaksische beginsel If you can't beat them, join them. Zijn liaison met Fa zou wel eens nuttiger kunnen zijn dan het tegendeel.

Het beleg van Brussel, Frans Verleyen,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen