in beknopt bestek


in beknopt bestek 1.0

in het kort; in enkele punten; bondig

Algemene voorbeelden


Het vervoersconcept omvat in beknopt bestek doelstellingen, criteria, systeembeschrijving en fasering.

http://www.deltametropool.nl/,