in kort bestek


in kort bestek 1.0

in het kort; in enkele punten; bondig

Algemene voorbeelden


Eerst zet men in kort bestek de hoofdlijn uiteen.

Rupert: een bekentenis, Ilja Leonard Pfeijffer,

Hieronder wordt in kort bestek ingegaan op de hoofdlijnen van het model en de meest cruciale veronderstellingen.

http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/74/wd74.pdf,