industriesector


industriesector 1.0

deel van de economische bedrijvigheid dat betrekking heeft op de industrie; deelgebied van de economie dat betrekking heeft op de industrie

Semagram (extra betekenisinformatie)


De industriesector…

is een sector; is een deel

 • [Geheel] is een onderdeel van de economische bedrijvigheid
 • [Onderscheid of tegenstelling] wordt onderscheiden van de niet-industriële deelgebieden van handel of bouw enz.
 • [Toepassingsgebied of bereik] heeft betrekking op het grootschalig en machinaal produceren van grondstoffen, materialen of goederen

  Algemene voorbeelden


  De industriesector in de eurozone is in juli verder gekrompen en nam iets sterker af dan verwacht [...]. De industriële activiteit krimpt als het indexcijfer lager is dan 50 punten. Een score van meer dan 50 punten wijst op groei.

  http://www.depers.nl/economie/229211/Industriesector-eurozone-krimpt.html,

  De waarden en volumes van fusies en overnames in de wereldwijde industriesector zijn het derde kwartaal van dit jaar gestegen vergeleken met vorig kwartaal.

  http://finance.nl/content/view/13385,

  Het blijkt dat er een groeiende belangstelling is voor een dergelijke vorming zowel op beleidsvlak (o.m. regionaal gestructureerde milieudiensten, provinciale diensten, gemeentelijke milieudiensten), als in de industriesector en onderwijs.

  http://www.vub.ac.be/MEKO/meko/wimeko.html

  industriesector 1.1

  geheel van de bedrijven die actief zijn binnen de industrie; geheel van industriële bedrijven

  Algemene voorbeelden


  De industriesector heeft lange-termijn afspraken gemaakt over doelmatiger energieverbruik met de bewindslieden van de ministeries.

  http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2008/07/02/industriesector-ondertekent-akkoord-doelmatiger-energieverbruik.html,

  In het verleden hing er een dikke laag smog en stof over de in een dal gelegen stad. Tegenwoordig is de lucht zuiver want de industriesector in Zenica heeft grotendeels opgehouden te bestaan. Slechts een klein deel van de staalfabrieken is nog in gebruik voor de vervaardiging van de meest gewilde produkten in het Bosnië van 1993: wapens en munitie.

  NRC,

  industriesector 2.0

  deelgebied binnen de industrie, onderscheiden van andere industrietakken

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een industriesector…

  is een deel

  • [Geheel] is een onderdeel van de industrie
  • [Onderscheid of tegenstelling] wordt onderscheiden van andere industriële deelgebieden
  • [Toepassingsgebied of bereik] heeft betrekking op het grootschalig en machinaal produceren van een bepaalde soort van grondstoffen, materialen of goederen

   Algemene voorbeelden


   Ook u kan de waterrekening doen dalen. De productietechnieken en werkmethoden die gebruikt worden in de meeste industriesectoren die als grote waterverbruikers bekend staan, dragen nog duidelijk de stempel van een tijd waarin water als een waardeloos goed beschouwd werd.

   http://www.abe-bao.be/ContentFiles/ f3f21ccb-6142-4c8e-b7b9-b7f37bd2f6e4.pdf,

   Na de Eerste Wereldoorlog komen in Nederland, met name in het Westen, nieuwe industriesectoren tot ontwikkeling. Het betreft vooral chemische, electrotechnische en grafische industrieën.

   http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

   industriesector 2.1

   geheel van gelijksoortige bedrijven die grootschalig en machinaal een bepaalde soort van grondstoffen, materialen of goederen vervaardigt; de bedrijven binnen een bedrijfstak

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een industriesector…

   is een groep van bedrijven

     Algemene voorbeelden


     Convenanten zijn een vorm van prestatieafspraken. Convenanten, bijvoorbeeld tussen de overheid en een bepaalde industriesector, kunnen nuttig zijn als overbrugging naar wetgeving.

     http://www.e-stem.nl/,