industrieterrein


industrieterrein 1.0

terrein waar industriële bedrijven zijn gevestigd of dat voor de vestiging ervan wordt bestemd

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een industrieterrein…

is een terrein

 • [Functie] dient om bedrijven ruimte te geven voor de uitoefening van hun activiteiten
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een groot aantal industriële bedrijven of is voor de vestiging ervan bestemd; heeft vaak een specifieke infrastructuur voor de aanvoer van energie en het transport van grondstoffen, materialen en producten
 • [Waardering] wordt negatief gewaardeerd bij vervuiling of teloorgang

  Algemene voorbeelden


  Belgische en Nederlands baggermaatschappijen hebben [...] de grootste baggervloot die ooit waar ook ter wereld actief is geweest in Hong Kong verzameld. Zo spoten ze stranden op, onttrokken grond aan de zee voor de bouw van industrieterreinen en woonwijken, legden ze verschillende containerhavens aan.

  http://awww.ugent.be/ocb/folder/baggerwe.html

  De grond in Zuid-Limburg wordt door de aanwijzing van nieuwe grootschalige woonwijken en industrieterreinen zo schaars dat alom wordt verwacht dat grondeigenaren massaal weigeren tot verkoop over te gaan.

  http://www.limburger.nl/Index/0,4306,,00.html?sHoofdUrl=http%3A%2F%2Fwww.limburger.nl%2FPagina%2F0%2C7090%2C31-4-7216--612137-1438-730825-%2C00.html,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • nieuw industrieterrein
  • oud industrieterrein
  • verlaten industrieterrein
  • vervuild industrieterrein

  Nieuwe industrieterreinen moeten worden ontsloten, oude terreinen weer bruikbaar gemaakt.

  De Standaard,

  Het oude industrieterrein is nodig toe aan een re-vitalisering.

  Meppeler Courant,

  Een reeks nachtelijke opnamen van leegstaande panden en verlaten industrieterreinen uit eigen land (een Antwerps droogdok, het Atriumpark in Brussel).

  De Standaard,

  Op een grondig vervuild industrieterrein en een gigantische vuilnisbelt van weleer is Lissabon, na diepgaande sanering, bezig met de uitbouw van "Expo 98".

  De Standaard,