informatiedrager


informatiedrager 1.0

drager van informatiegegevens, bv. een boek, krant of geluidsbestand

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een informatiedrager…

is een drager; is een voorwerp

 • [Onstoffelijke inhoud] bevat informatie

  Hoofdsemagram: drager


  Algemene voorbeelden


  Er is een veelheid van informatiedragers denkbaar in een bibliotheek–, museum– of archiefomgeving: acten, boeken, brieven, databases, datacassettes, datatapes, dia's, discussielijsten, films, foto's, geluidsbanden, geluidscassettes, klein drukwerk, knipsels, kranten, krantenartikelen, nota's, notities (schriften, velletjes), objecten, rapporten, registers, rekeningen, tijdschriftartikelen, tijdschriften, videobanden, webpagina's, etc.

  http://www.rkd.nl/,

  U krijgt de Russische teksten in de vorm en het formaat toegeleverd die u het best passen (zowel voor PC als voor Mac) en afgeprint of op een informatiedrager naar uw keuze.

  http://www.rmv.be/vertaalbureau.html

  Opgegroeid met de informatiedragers van je eigen tijd kun je de verwondering van eerdere generaties over fotografie of cinematografie wel proberen op te roepen, die verwondering ook werkelijk ervaren is onmogelijk.

  Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een digitale informatiedrager
  • een elektronische informatiedrager
  • een interactieve informatiedrager
  • een papieren informatiedrager

  Spirit wil [...] het downloaden van muziek legaliseren en tegelijkertijd extra belastingen heffen op digitale informatiedragers.

  http://www.kapingamarangi.be/zondagspraat.php?id=15,

  Wij kunnen al uw digitale informatiedragers zoals cd-rom's, diskettes, computertapes en videotapes vernietigen.

  http://www.scherpenzeeloudpapier.nl/begin.html

  Met de komst van de moderne elektronische informatiedragers en communicatiemedia heeft de boekwetenschap er bovendien een jongere zuster bij gekregen: de wetenschap van de digitale informatievoorziening en -verspreiding blijkt een expansief vakgebied waarvan de grenzen voorlopig nog niet in zicht zijn.

  http://www.let.leidenuniv.nl/wgbw/bwsleiden.htm,

  DVD en cd-rom zijn interactieve informatiedragers en kunnen daarom uitstekend worden toegepast bij presentaties.

  http://www.parrot.nl/multimedia.html

  Het is niet erg waarschijnlijk dat de papieren informatiedrager zal verdwijnen.

  http://www. ivir. nl/publicaties/dommering/napster-cr. html