inleunwoning


inleunwoning 1.0

(neologisme)

woning in een verzorgingstehuis, waar ouderen die niet meer geheel zelfstandig kunnen wonen altijd verzekerd zijn van hulp in de nabijheid
Het woord is gevormd naar analogie van de aanleunwoning.

Semagram


Een inleunwoning…

is een woning

  • [Functie] geeft ouderen die niet meer geheel zelfstandig kunnen wonen de zekerheid van continue hulp in de nabijheid
  • [Plaats] is gevestigd in een verzorgingstehuis
  • [Belanghebbende of begunstigde] is bestemd voor ouderen die niet meer geheel zelfstandig kunnen wonen
  • [Onderscheid of tegenstelling] bevindt zich, anders dan een aanleunwoning, niet in de buurt van, maar in een verzorgingscentrum

Hoofdsemagram: woning


Algemene voorbeelden


Een inleunwoning is in principe hetzelfde als een aanleunwoning. Echter zijn er wel een aantal verschillen. Een aanleunwoning is gevestigd in de buurt van een verzorgingstehuis, een inleunwoning is gevestigd in een verzorgingstehuis. Een inleunwoning is bedoeld voor senioren die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Doordat zij in een verzorgingstehuis wonen kunnen zij te allen tijde hulp krijgen.

http://www.fitplein.nl/omgeving/huishoudelijke-ondersteuning/i-1253/

Het fenomeen 'inleunwoning' is nieuw in Groningen en houdt in dat er onder het dak van het bejaardenoord zelfstandige huisvesting voor ouderen is ondergebracht.

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011019465:mpeg21:a0244,

De 5 inleunwoningen zijn met een verbindingsgang verbonden aan het zorgcentrum Sint Petrus. Alleen als men in bezit is van een sleutel via het zorgcentrum, kan het zorgcentrum betreden worden via de verbindingsgang. De bewoners kunnen desgewenst de zorg en andere diensten inkopen van het zorgcentrum Sint Petrus.

http://www.peelrandwonen.nl/ikzoekeenwoning/specialewoningdementerendeechtparen/67

De bewoonster van de inleunwoning [...] te Amsterdam Osdorp was onlangs overleden op de gezegende leeftijd van bijna 99 jaar.

http://www.allerommelopgeruimd.nl/weblog/archives/tag/inleunwoning,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


  • zelfstandige inleunwoningen

Het tehuis biedt plaats aan 32 'bedden' en negen zelfstandige inleunwoningen. In inleunwoningen kunnen ouderen zelfstandig wonen en toch een beroep doen op verzorging als dat nodig is. Volgens adjunct-directeur J. van der Heide van Patrimonium zijn ook de kamers met de bedden, die bestemd zijn voor ouderen die verzorging behoeven, groot genoeg om tot inleunwoning te worden getransformeerd.

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011020088:mpeg21:a0266,

in voorzetselgroep


  • in inleunwoningen wonen

Het tehuis biedt plaats aan 32 'bedden' en negen zelfstandige inleunwoningen. In inleunwoningen kunnen ouderen zelfstandig wonen en toch een beroep doen op verzorging als dat nodig is. Volgens adjunct-directeur J. van der Heide van Patrimonium zijn ook de kamers met de bedden, die bestemd zijn voor ouderen die verzorging behoeven, groot genoeg om tot inleunwoning te worden getransformeerd.

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011020088:mpeg21:a0266,