internettrol


internettrol 1.0

(media, communicatie en telecommunicatie; ICT; neologisme)

iemand die - anoniem, onder een pseudoniem of onder een valse naam - met opzet berichten plaatst op internetfora, chatboxen, blogs, sites van sociale netwerken e.d. met de bedoeling om onrust te zaaien en heftige reacties uit te lokken; kwaadaardige internetter
Op internet wordt aangeraden de internettrol te negeren of een waarschuwing op de site te plaatsen dat er een trol actief is.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een internettrol…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is kwaadaardig
 • [Activiteit of handeling] plaatst met opzet berichten op internet om onrust te zaaien en heftige reacties uit te lokken
 • [Gelijkenis] Wordt vergeleken met een trol. In de noordse mythologie is een trol een reusachtig demonisch wezen en in sprookjes een kwaadaardige dwerg. Bij die laatste toepassing sluit het gebruik van het woord internettrol aan.

  Hoofdsemagram: trol


  Algemene voorbeelden


  Het kan zijn dat je zonder het in de gaten te hebben slachtoffer bent geworden van een internettrol. Het zogenaamde 'trolling' is tegenwoordig een echt fenomeen geworden en opgenomen als officieel begrip in onze internetcultuur. Door het verschijnsel zijn er wereldwijd honderdduizenden trollen actief die anoniem of verscholen achter hun gloeiende beeldscherm met de zweetplekjes onder hun armen zitten te gniffelen en genieten van al de aandacht die ze krijgen.

  http://plazilla.com/plaaggeesten-op-het-internet-de-trol,

  Helaas konden wij er ook niet aan ontkomen. De afgelopen dagen was er op onze blog een internettrol actief.

  http://ouderplatformverontrusteouders.blogspot.nl/search?q=internettrol,

  Niet alleen op halloweenfeestjes maar ook op het internet kun je trollen tegenkomen. Internettrollen zijn mensen die er plezier in vinden om anoniem berichten te plaatsen op sociaalnetwerksites, internetfora en dergelijke, met als doel andere gebruikers op stang te jagen en emotionele reacties uit te lokken.

  http://taaltelefoon.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=3600,

  En plots kwamen we hem tegen. Ergens in een ranzig internethol met poep op de grond en poep aan de muur. Een heuse internettrol. Zo ziet hij er dus uit: dom, lelijk en geboren met een enorme centenbak. Zijn mening is meestal niet relevant en niet welkom, al trekt een trol zich daar niets van aan.

  http://wegmetinternet.wordpress.com/2009/10/02/jakkes-een-internettrol/,

  In Amerika is het inmiddels een bekend begrip: internettrollen. Een trol is er doelbewust op uit om reacties uit te lokken en onrust te zaaien op het internet. Sociale media zijn het ideale podium voor trollen omdat ze hier nepaccounts kunnen aanmaken en hypes kunnen creëren die door jongeren worden opgepikt

  http://www.welingelichtekringen.nl/media/37681/internettrollen-van-kwaad-tot-erger.html,

  Een internettrol is iemand, die er een groot genoegen in schept om onenigheid te veroorzaken op het internet. Hij (meestal is het een "hij") probeert tweedracht te zaaien en hij maakt de mensen van streek. Trollen zien internetcommunicatie als een gemakkelijke weg voor hun bizarre spel. Om de één of andere reden begrijpen ze niet dat ze mensen werkelijk kwetsen.

  http://www.epibreren.com/rs/internettrol.html

  Een internettrol is iemand die opzettelijk onrust veroorzaakt op bijvoorbeeld Habbo. De manieren om dit te doen variëren, van het simpelweg schelden tot het opperen van dubieuze meningen, in de hoop dat andere habbo's er fel op reageren.

  http://www.habbo.nl/groups/internettrollen,

  Etymologie


  Aard herkomst leenvertaling
  Vroegste datering 2006
  Brontaal Engels
  Vorm in brontaal internet troll
  Betekenis in brontaal idem
  Bijzonderheden De Nederlandse Wikipedia legt verband met het Engelse werkwoord troll, dat verwijst naar een vorm van vissen waarbij de buit wordt gevangen met een lokvisje achter de boot. Afgeleid van deze vistechniek wordt ook een Amerikaanse techniek om luchtdoelraketinstallaties uit te schakelen, aangeduid met dit werkwoord troll.