interruptie


interruptie 1.0

het tijdelijk ophouden of doen ophouden van de voortgang van iets gedurende kortere dan wel langere tijd; onderbreking

Semagram


Een interruptie…

is een handeling of een gebeurtenis

 • [Duur] is tijdelijk en kan zowel kort als lang zijn
 • [Activiteit of handeling] onderbreekt de voortgang van iets
 • [Gevolg of resultaat] heeft als gevolg dat iets tijdelijk ophoudt

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een clowneske interruptie
  • een korte interruptie

  De heren vormden met hun semi-klassieke genre-stukjes, uitgevoerd met clowneske interrupties en razendsnelle virtuositeit, een welkom intermezzo in de tv-shows van publiekstrekkers als Tom Manders en Rudi Carrell.

  NRC,

  Cybercops maken van inval een korte interruptie. Voorheen moesten opsporingsambtenaren na een inval vooral neuzen in ordners en mappen vol administratie.

  Brabants Dagblad,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • een interruptie van een paar uur

  Voorheen laadden de digitale rechercheurs complete computers in de politiebussen. Nu wordt potentieel bewijs ter plekke gekopieerd op een speciale onderzoekscomputer […]. Ook weggegooide e-mailtjes, gewiste bestanden en zelfs 'lege' harde schijven sporen ze op […]. Mobiele telefoons en organizers worden met speciale programma's doorzocht op gevoelige informatie. De hele inval is zo niet meer dan een interruptie van hooguit een paar uur. Het bedrijf blijft niet compleet beroofd achter, en kan de boel enigszins draaiende houden.

  Brabants Dagblad,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • interruptietje

  interruptie 2.0

  onderbreking van iemand die aan het woord is door hem in de rede te vallen

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

  Semagram


  Een interruptie…

  • [Functie] dient om meningsverschil met een spreker duidelijk te maken of verheldering van diens standpunt te vragen
  • [Duur] is tijdelijk en kan zowel kort als lang zijn
  • [Activiteit of handeling] onderbreekt de voortgang van een spreekbeurt
  • [Handelende persoon] geschiedt door een toehoorder of een gesprekspartner
  • [Gevolg of resultaat] heeft als gevolg dat een spreekbeurt tijdelijk ophoudt
  • [Omstandigheid] vindt plaats bij gesprekken, toespraken, debatten e.d.

  Algemene voorbeelden


  Vooral in tweede termijn worden sprekers meestal onderbroken in hun betoog. Dit zijn de interrupties, die een debat vaak een levendig karakter geven omdat er scherpe vragen worden gesteld. Hiervoor staan in de plenaire zaal tegenover het spreekgestoelte vier interruptiemicrofoons opgesteld.

  http://www.tweede-kamer.nl/

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • elkaar opvolgen
  • plaatsvinden

  De politieke kopstukken hielden vurige betogen en de interrupties volgden elkaar in rap tempo op.

  Meppeler Courant,

  Het debat is gebonden aan een serie grondregels of conventies. Zo is elke vorm van compromis uitgesloten, mogen er geen persoonlijke aanvallen worden gedaan en vinden interrupties gereguleerd plaats.

  http://www.debatinstituut.nl/ndiconsult_arti.htm,

  als object bij een werkwoord


  • interrupties toestaan
  • interrupties plaatsen

  Dit is zoals gezegd de tweede termijn van de kant van de Kamer. Ik ga in deze termijn geen interrupties toestaan. Ik vraag alle woordvoerders om eventuele interrupties te bewaren voor de tweede termijn van de minister.

  https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20130529/verslag_algemeen_overleg,

  De partijtop had Wiegel aangezocht om "als licht aperitief voor de bijeenkomst te dienen", zoals hij het zelf zegt. Hij mocht vertellen over zijn oppositie-methoden tegenover het kabinet-Uyl. Hoe deed Wiegel dat: interrupties plaatsen in het parlement, onrust stoken in het regeringskamp, het televisienieuws domineren?

  NRC,

  met adjectief ervoor


  • heftige interruptie
  • stormachtige interruptie

  Het debat was één van de weinige opmerkelijke passages in de commissie die onlangs nog heftige interrupties kende.

  De Standaard,

  Tijdens de herfstige en hectische vergadering volgden stormachtige interrupties en stemverheffingen elkaar in hoog tempo op, waardoor de beraadslagingen leken te veranderen in een Poolse landdag.

  Meppeler Courant,

  in voorzetselgroep


  • bij interrupties
  • bij zijn zoveelste interruptie

  Van Rompuy bemande het grootste deel van de tijd moederziel alleen de regeringsbank. Bij interrupties werd hij nu en dan bijgesprongen door de fraktieleiders van de Vlaamse meerderheidspartijen.

  De Standaard,

  Na diens pleidooi vele malen met vragen te hebben onderbroken, sprak een Engelse rechter bij zijn zoveelste interruptie tot de advocaat: "I hope you will pardon my interruption Mr. X, I thought it might help to clear up this particular point before we went any further." Niet elke Nederlandse advocaat zal het niveau van zijn Engelse confrère kunnen bereiken, toen deze wist te antwoorden: "Indeed my Lord, I am most grateful. Like all of your Lordship's interventions - if I may respectfully say so - it has been most helpful."

  NRC,

  • met interrupties

  Act Up voerde harde acties, met interrupties tijdens toespraken van hoogwaardigheidsbekleders, voor meer aidsonderzoek en voor het sneller vrijgeven van experimentele geneesmiddelen.

  NRC,

  • na een interruptie
  • na verschillende interrupties

  Hij maakte na een interruptie duidelijk dat hij niet doelde op aftreden, maar over de tijd die nodig is een nieuw financieel voorstel te formuleren.

  Meppeler Courant,

  Het kabinet kwam, na verschillende interrupties van Timmermans (PvdA), Harrewijn (GroenLinks) en Van Bommel (SP), niet met een overtuigend antwoord.

  NRC,

  • zonder interruptie

  Uit zo'n opmerking blijkt zijn betrokkenheid bij het onderwerp, maar meestal laat hij zijn informanten zonder interruptie aan het woord.

  NRC,

  met telwoord ervoor


  • de zoveelste interruptie

  "Ik laat me door hem de les niet lezen!" riep Zavos woedend bij de zoveelste interruptie van zijn opponent.

  http://www.parool.nl/997251804106.html,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • interrupties, correcties en tegenwerpingen
  • interrupties en halve waarheden

  Zijn interrupties, correcties en tegenwerpingen maken hem onvermijdelijk tot een wat zeurderige betweter, in wiens woorden minder het historisch gelijk dan ressentiment doorklinkt.

  NRC,

  En toegegeven, dan hebben ze aan Fortuyn een goede, met zijn stijl van interrupties en halve waarheden, boutades, schmieren en gallery play.

  Het Financieele Dagblad,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • interruptietje

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • blikseminterruptie

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  interruptie 2.1

  onderbrekende uitroep of opmerking

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen1.0 : 2.1

  Algemene voorbeelden


  Esther beheerste de interruptie die op het puntje van haar tong lag en liet hem zijn redenering afmaken.

  De tweede geschiedenis, Loes Wouterson,