jachtvogel


jachtvogel 1.0

afbeelding

Bron: Tilo Hauke
( CC BY-SA 3.0 )

afgerichte roofvogel waarmee men jaagt op andere dieren zoals konijnen, hazen en vogels

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een jachtvogel…

is een vogel; is een dier

  • [Attribuut] krijgt vaak een leren kap of huif opgezet om hem het zicht te ontnemen en af te schermen voor ongewenste prikkels en krijgt soms ook belletjes aangebonden om het terugvinden te vergemakkelijken
  • [Deel] heeft een haaksnavel en klauwen met scherpe nagels, en meestal vleugels met een aanzienlijke spanwijdte
  • [Functie] dient om mee te jagen
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een roofvogel
  • [Deskundigheid of vaardigheid] is afgericht om prooi te vangen en terug te komen naar de valkenier
  • [Gedrag] doodt zijn prooi met de snavel, zoals een valk, of door ze te doorboren met de klauwen, zoals een havik
  • [Verscheidenheid] is onder meer een valk, havik of buizerdachtige

Algemene voorbeelden


Veel mensen denken dat de jachtvogel zijn/haar prooi netjes apporteert, maar zo zit het niet in elkaar. Zodra de vogel een prooi heeft bemachtigd wordt deze afgenomen, echter zoveel mogelijk zonder dat de vogel dit bemerkt. Daarom wordt de prooi bedekt met de handschoen waarin een aantrekkelijk stukje vlees wordt vastgehouden als ruil voor de prooi.

http://www.valkerij.nl/valkerij.htm,

Priesters jaagden met sperwers op kleine zangvogels terwijl het gewone volk en de lagere adel gebruik maakten van buizerds of gewone valken. Personen van hoge adel en koningen gebruikten slechtvalken voor de jacht. De felst begeerde jachtvogel was de witte geervalk.

http://www.valq.nl/?section=valkerij=NL&_beheer=41f5be2216f86ace0f7ff86cdd1afa4d

Bij de Lage Vlucht draagt de Valkenier de jachtvogel, bijvoorbeeld een Havik, op de vuist, lopend door het jachtgebied en vaak vergezeld van een hond [...]. De hond heeft als functie om wild dat zich boven de grond in de dekking bevindt, uit de dekking te drijven. Zodra dit het geval is, zal de jachtvogel een poging wagen. De jachtvogel weet vanuit ervaring dat hij het hondje goed in de gaten moet houden omdat dit zijn kansen vergroot.

http://www.valkerij.nl/

Iemand die [...] aan Valkerij begint [...] dient er rekening mee te houden dat zijn/haar jachtvogel vrijwel dagelijks moet worden gevlogen [...]. Daar komt bij dat vakantie een probleem kan worden want wie verzorgt de jachtvogel dan?

http://www.valkerij.nl/

Over verzorging gesproken; roofvogels eten vlees, dus zaken als eendagskuikens, muizen, duiven, kwartels etc. De Valkenier heeft tot taak een gevariëerd voedselprogramma voor zijn/haar vogel te realiseren. Veel Valkeniers worden hierdoor haast een soort van poeliers of slagers omdat ze het voedsel voor hun jachtvogel moeten voorbereiden.

http://www.valkerij.nl/