je kunt niet blazen en het meel in de mond houden


je kunt niet blazen en het meel in de mond houden 1.0

je moet geen tegenstrijdige doelen nastreven; ook: je hebt geld nodig om dingen te kunnen realiseren; wie wil delen in de winst, moet ook willen delen in de kosten

Algemene voorbeelden


'De PvdA wil het aantal gedeputeerden terugbrengen van zes naar vijf. Het volgende college van Gedeputeerde Staten hoeft, wat de PvdA betreft, ook geen afspiegelingscollege te zijn. We kunnen niet blazen en het meel in de mond houden.'

Meppeler Courant,

'Je kunt niet blazen en meel in de mond houden', onderrichtte de burgervader zijn politici in het Twents, ofwel: 'Je hebt geld nodig om dingen te realiseren.'

Meppeler Courant,