journalistenvereniging


journalistenvereniging 1.0

vereniging van personen die het beroep van journalist uitoefenen en gezamenlijk opkomen voor hun belangen; belangenvereniging van journalisten; ook: de gezamenlijke leden van zo'n vereniging

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een journalistenvereniging…

is een vereniging

 • [Betrokkene] is bestemd voor journalisten

  Algemene voorbeelden


  De Vlaamse Journalistenvereniging tracht hier al jaren haar eigen lijn te volgen.

  http://www.vjv.info/,

  De aartsbisschop van Utrecht benoemde hem in 1935 tot geestelijk adviseur van de R.K. journalistenvereniging.

  http://www.titusbrandsmaparochie.nl/frameset2.htm?geloof/index.htm,

  De onderhandelingen over een globaal akkoord over de auteursrechten tussen de Belgische uitgevers van kranten en weekbladen en de journalistenvereniging AVBB, de Journalisten Auteursmaatschappij (Jam) en Sofam, dat de auteursrechten voor het beeldmateriaal verdedigt, zijn mislukt.

  De Standaard,

  Het Vlaamse ministerie van Kultuur had de journalistenvereniging laten weten dat ze zonder aanpassing aan de staatshervorming geen recht meer zou hebben op subsidies.

  De Standaard,

  De Amsterdamse advocaat mr. H.F. Doeleman, die op verzoek van de journalistenvereniging de verdediging van een van de journalisten in de Limburgse zaak op zich nam, zegt dat hij het zou toejuichen wanneer Riem in cassatie gaat.

  NRC,