kaakslag


kaakslag 1.0

klap in het gezicht; muilpeer

Semagram


Een kaakslag…

is een slag

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een klap in het gezicht

  Hoofdsemagram: slag


  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een kaakslag toedienen
  • een kaakslag uitdelen

  Bertus [...] die me met een triomfantelijke lach verwelkomde en me, zodra ik binnen handbereik was gekomen, een kaakslag probeerde toe te dienen.

  De hemelvaart van Massimo en Lui oog, Oek de Jong,

  Er ontstaat een vechtpartij waarbij asbakken en glazen sneuvelen, iemand zijn hand ophaalt. Er wordt op de vechtenden ingezet. De buurvrouw bonkt op de muren. Wanja deelt een kaakslag uit en klimt bovenop de ander.

  Erbarme dich; Grote schoonmaak in 30 seconden, Hanneke Paauwe,

  • een kaakslag incasseren

  Ook Bart Perdon moest een fikse kaakslag incasseren, hetgeen hem op een hoofdverband kwam te staan.

  Meppeler Courant,

  met adjectief ervoor


  • een zware kaakslag

  Vorige maand moest het aanmeten van een kunstneus in het AZG worden uitgesteld wegens zwellingen na een zware kaakslag van B., die bovendien zijn tante recent met de dood bedreigde.

  Nieuwsblad van het Noorden,

  Vaste verbindingen


  iemand een kaakslag verkopen


  1. iemand in het gezicht slaan

   Synoniem: iemand een muilpeer geven

   Een hardnekkig gerucht wil dat de viersterren-generaal de Chinese ondernemer Bob Hasan, een boezemvriend van de president, na een ruzie een kaakslag heeft verkocht.

   NRC,

  een verbale kaakslag


  1. een belediging

   In de CVP-fractie deelde vice-premier Herman Van Rompuy nog een tikje uit aan Luc Willems die maandag sprak over een "virtuele regeringscrisis". Deze uitspraak zette Dehaene aan tot zijn verbale kaakslag.

   De Standaard,

  kaakslag 2.0

  ((vooral) in België)

  uiting waarmee men iemand beledigt; belediging

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

  Semagram


  Een kaakslag…

  is een uiting

    Algemene voorbeelden


    Tegenstanders noemden de nieuwe wet een kaakslag voor homoseksuelen. De Democratische senator Edward Kennedy bestempelde die als "een regelrechte en ongrondwettelijke aanval op homoseksuelen".

    De Standaard,

    Indien België met Frankrijk, Spanje en Griekenland, de ergste onder de ergste EU-lidstaten inzake dierenwelzijn, meestemt voor uitstel, zou dat de zoveelste kaakslag zijn voor de grote meerderheid van Europeanen, onder wie talloze Belgen.

    http://www.gaia.be/nl/nieuws/191199.html,

    Het als "zwak" bestempelen van achter gesloten deuren gedane verklaringen is in die zin een kaakslag voor iedere andere persoon die omtrent het Abos-probleem vaststellingen heeft gedaan.

    De Standaard,

    Combinatiemogelijkheden


    met adjectief ervoor


    • een onaanvaardbare kaakslag
    • een openlijke kaakslag
    • een persoonlijke kaakslag

    De werkgroep SOL (Spoorontsluiting Limburg), een breed front van Limburgse partijen, spoorbonden, GOM, de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB) en de bestendige deputatie van Limburg dat een betere spoorbediening van Limburg bepleit, beschouwt de voorstellen als een onaanvaardbare kaakslag.

    De Standaard,

    Maar omdat het ging om een premier, een partijgenoot en een vriend van weleer, moest men Waterschoot de eer gunnen een stille wenk te krijgen, geen openlijke kaakslag.

    Het goddelijke monster, Tom Lanoye,

    Dit tekent Velu ten voeten uit. Iedere aanval op de magistratuur ervoer hij als een persoonlijke kaakslag.

    De Standaard,

    voorafgegaan door als


    • als een kaakslag aankomen
    • als een kaakslag ervaren
    • als een kaakslag gezien worden
    • als een kaakslag treffen

    De woorden van de CVP-ministers kwamen aan als een kaakslag?

    De Standaard,

    "Deze uitslag kan moeilijk anders worden gezien dan als een kaakslag voor president Mandela, die zwaar campagne voerde in de verkiezingsstrijd", zegt Robert Schrire, politoloog aan de Universiteit van Kaapstad.

    De Standaard,

    Hijzelf heeft een contract van onbepaalde duur en zou het als een kaakslag ervaren indien hij opnieuw het examen voor ombudsman zou moeten afleggen.

    De Standaard,

    Moderne geëmancipeerde mensen ervaren zulks als een kaakslag en als een uiting van gebrek aan geloof in de positieve krachten in de mens.

    De Standaard,