kaas gegeten hebben van iets


kaas gegeten hebben van iets 1.0

ergens veel van afweten; iets goed kunnen

Algemene voorbeelden


En de auteurs zelf? Die hebben er kaas van gegeten. Geef toe, als je een paar tienduizend exemplaren meer kan verkopen door van jezelf een merk te maken, wie zou nee zeggen?

Van GAFPA tot PRAVDA, Tony Meesdom,

Combinatiemogelijkheden


met telwoord ervoor


  • weinig kaas gegeten hebben van iets

Ik ben ervan overtuigd dat ze te goeder trouw heeft gehandeld, maar weet tegelijkertijd dat ze van financieel beheer weinig kaas heeft gegeten.

http://www.leoplatvoet.nl/dinsdagboek.htm

Vaste verbindingen