kaats


kaats 1.0

(sport en recreatie)

onbeslist punt, wanneer een opgeslagen bal door de tegenpartij zodanig wordt geretourneerd dat hij in het vak van het opslaande team blijft liggen, op een plaats die vervolgens wordt gemarkeerd door een wit of een rood blokje

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een kaats…

is een slag

 • [Behandeling of bewerking] wordt aangegeven door het plaatsen van een wit of een rood blokje op de plaats waar de bal is blijven liggen
 • [Werking of functionering] doet de bal terechtkomen ergens tussen de voorlijn en de bovenlijn op het speelveld
 • [Waardering] is een onbeslist punt
 • [Toepassingsgebied of bereik] komt voor in de kaatssport

Algemene voorbeelden


Een kaatspartuur bestaat uit drie personen: een opslager, een uitslager en een tweede opslager/uitslager. Op het veld van 61 x 32 meter bevindt zich een "perk" van 5 x 19 meter. In dit perk staan de uitslager en de tweede uitslager. De opslager staat in het veld. Van de tegenpartij slaat de opslager de bal van 31 meter, onderhands naar het perk. De uitslagers in het perk proberen de bal uit het perk te slaan. Wordt de bal uit het perk geslagen, in het veld en daar door één van de kaatsers van het opslaande partuur gekeerd dan is dat een kaats. Er kunnen maximaal twee kaatsen ontstaan. De kaatsen worden aangegeven door een wit en rood blokje.

http://www.simonminnesma.nl/kaatsen/index.php

kaats 1.1

wit of rood blokje dat dient om de plaats te markeren waar de bal is blijven liggen bij een kaats; het witte blokje dient om een eerste kaats te markeren, het rode blokje voor de tweede

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Algemene voorbeelden


Kaatsen is een balspel dat te vergelijken is met het tennis [...]. We gebruiken geen racket om op de bal te slaan, wel een handschoen. We slaan op een balletje en twee blokjes hout dienen als kaatsen. Er zijn twee ploegen van elk vijf man. De punten telling gaat als volgt: 15- 30- 40- spel.

http://www.kaatsclub-grimminge.be/Kaatsspel.htm

kaats 2.0

(voetbal; sport en recreatie)

pass die zonder de bal te stoppen meteen teruggespeeld wordt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een kaats…

is een pass

 • [Pad of traject] wordt over de grond gegeven, niet door de lucht
 • [Snelheid of tempo] wordt snel gegeven
 • [Verloop] wordt onmiddellijk gegeven, zonder de bal te stoppen
 • [Belanghebbende of begunstigde] wordt gegeven aan de voetballer van wie men eerst de bal toegespeeld gekregen heeft
 • [Handelende persoon] wordt gegeven door een voetballer
 • [Omstandigheid] komt voor tijdens een voetbalwedstrijd, vaak bij de opbouw van een aanval

Algemene voorbeelden


Het maakte dat Alcides leuk opende. Met gevoel voor de combinatie, een driehoekje en de kaats. Actief had het aanvankelijk lastig met het balgevoel van Alcides, maar de angst ebde al snel weg. Alcides weigerde door te drukken en zette slechts bij vlagen de tegenstander vast.

Meppeler Courant,

kaats 3.0

(sport en recreatie)

sprong waarbij gebruik wordt gemaakt van de veerkracht uit een vorige beweging

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een kaats…

is een sprong; is een beweging; is een handeling

 • [Middel] wordt mogelijk gemaakt door de veerkracht uit de vorige beweging

  Algemene voorbeelden


  Daarna komt de stap naar de salto voorover; eerst met een beetje aanloopsnelheid vanaf een plank of trampoline, maar al snel proberen vanuit een kaats of uit stilstand, nu wordt het belangrijk dat de afzet gaat kloppen.

  http://www.geocities.com/turncentrum_twente/

  kaats 4.0

  botsing waarbij het botsende voorwerp terugkaatst

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een kaats…

  is een botsing; is een gebeurtenis

  • [Gevolg of resultaat] veroorzaakt dat het botsende voorwerp terugkaatst

   Algemene voorbeelden


   Bovenop de remmen, maar de motor sloeg gewoon af. Dwars dan maar in de sneeuwmuur. Een paar kaatsen, maar toch tot stilstand. Zonder averij.

   De Standaard,