kalfkoe


kalfkoe 1.0

koe die gehouden wordt om kalveren voort te brengen; koe die gehouden wordt om te kalven; koe voor het fokken

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een kalfkoe…

is een rund; is een zoogdier; is een dier

 • [Functie] wordt gehouden om kalveren voort te brengen
 • [Plaats] komt vooral voor op grote veeteeltbedrijven
 • [Geslacht] is van het vrouwelijke geslacht; is een koe; is een vrouwtje

  Algemene voorbeelden


  Aanvoer gebruiksrunderen 455, waarvan graskalveren 67. Melk- en kalfkoeien 1e soort 1800-2275, 2e soort 1575-1775. Handel rustig en prijzen gelijk.

  Meppeler Courant,

  In het afgelopen jaar is het aantal melk- en kalfkoeien gelijk gebleven. Het aantal dieren bestemd voor de fokkerij is met 2 procent licht afgenomen.

  http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/D0BF6E15-61FA-449B-BC59-96A97593A383/0/pb03n034.pdf

  De stallen bieden ruimte aan ca 70 melk- en kalfkoeien incl. jongvee. Wanneer echter de ligboxenstal gebouwd wordt waarvoor reeds vergunning aanwezig is, kunnen ca. 115 melk-en kalfkoeien worden gehouden op dit bedrijf.

  http://www.lienhoevevastgoed.nl/aanbod/property/6/hommerts.html