kangoeroewoning


kangoeroewoning 1.0

(bouw, gebouwen en huisvesting)

combinatie van twee zelfstandige woningen met ieder een eigen voordeur of een gezamenlijke entree die onderling verbonden zijn door een trap of een tussendeur en die bestaat uit een meestal grotere hoofdwoning, waar een mantelzorger woont of de mantelzorgers wonen, en ernaast of soms eronder een - doorgaans kleinere en gelijkvloerse - woning (de buidelwoning), waarin een of meer personen wonen die mantelzorg nodig hebben, zoals ouders, grootouders of een gehandicapt kind; dubbele woning bestemd voor de huisvesting van mantelzorger(s) en zorgbehoevende(n); tandemwoning

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een kangoeroewoning…

is een woning

 • [Bouw] bestaat uit twee wooneenheden, t.w. een hoofdwoning en een, vaak gelijkvloerse en kleinere, woning, de zogeheten buidelwoning
 • [Betrokkene] is bestemd voor bewoning door zowel mantelzorger(s) en zorgbehoevende(n)

  Hoofdsemagram: woning


  Algemene voorbeelden


  Apart en toch samen. Een kangoeroewoning (ook wel tandemwoning genoemd) is een woonvorm waarbij mensen die zorg nodig hebben toch zelfstandig kunnen wonen en deel kunnen uitmaken van het huishouden van een mantelzorger. De woning bestaat uit twee zelfstandige woningen (de buidel- en hoofdwoning) met elk eigen badkamer, woonkamer, keuken, slaapkamer enzovoorts.

  http://www.postbus50plusemmen.nl/index.php?id=53

  Onder het motto 'Waar laten we opa?' gooide prof. dr C. L. C van Nieuwenhuizen vorige maand de knuppel in het hoenderhok met een pleidooi voor de 'drie generatie woning'. Op deze pagina verduidelijkt Van Nieuwenhuizen nog eens wat hij nou eigenlijk bedoelde. Overigens blijkt die 'drie generatie woning' al bijna een jaar te bestaan. Het is een experiment van Almere dat 'kangoeroewoning' wordt genoemd.

  https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010846604:mpeg21:a0205,

  Het concept voor kangoeroewoningen is over komen springen uit Scandinavië. Maar dergelijke woningen zijn ook te vinden in België en het land van de kangoeroes: Australië (al heten ze daar 'granny flats'). Zij worden ook wel tandemwoningen of meergeneratiewoningen genoemd.

  http://www.kcwz.nl/doc/levensloopgeschikt/Kangoeroewoningen_samen_op_jezelf.pdf,

  Het uitgangspunt van een kangoeroewoning is dat u kunt zorgen voor bijvoorbeeld uw gehandicapte kind of samen wilt wonen met uw ouders maar toch met uw eigen gezin in de hoofdwoning een eigen leven kunt leiden.

  http://www.postbus50plusemmen.nl/index.php?id=53

  De belangrijkste voordelen van kangoeroewoningen zijn de uitstekende mogelijkheid tot het verlenen van mantelzorg en het leveren van een bijdrage aan het woningtekort voor senioren. De belangrijkste nadelen zijn de onduidelijke vraag, mogelijke verhoging van de druk op mantelzorgers, continuïteit bij overlijden, verhuizen of onenigheid van of tussen de bewoners van de kangoeroewoningen en het feit dat het ombouwen van bestaande woningen tot kangoeroewoningen niet eenvoudig is.

  http://www.kcwz.nl/dossiers/woonvariaties/kangoeroewoningen_woningen_met_kansen_en_beperkingen,

  Een duplex- of kangoeroewoning is een woning waarbij een gedeelte van het huis (bijvoorbeeld een aanbouw of de bovenverdiepingen) is omgebouwd tot een aparte woning voor een jong gezin. Zo kunnen het jonge gezin en de oudere elkaar wederzijdse hulp verlenen.

  http://www.seniorennet.be/Pages/Wonen_zorg/aangepast_wonen.php

  Een kangoeroewoning is een combinatie van twee zelfstandige woningen met een eigen voordeur, maar wel met elkaar verbonden door een trap of tussendeur. Dit type woning is geschikt voor mantelzorgers die vlakbij degenen willen wonen voor wie ze zorgen en voor de zorgbehoevenden.

  http://www.vidomes.nl/Klanten/huren/huurderinformatie/Pages/Kangoeroewoning.aspx

  Zo zijn we vanuit de praktijk op het idee van de kangoeroewoning gekomen. Dat is een woning waarbij bijvoorbeeld de bovenverdiepingen verhuurd worden aan een jong gezin, dat een oogje in het zeil kan houden. Een vrouw die haar dementerende echtgenoot thuis verzorgde, verhuurde haar bovenverdieping aan een verpleegster. Een koppel waarvan de man halfzijdig verlamd werd, liet zijn boerderij ombouwen zodat er een gezin kon komen wonen.

  De Standaard,

  Het begrip kangoeroewoning wordt tegenwoordig steeds vaker gebruikt. Wat een kangoeroewoning is staat echter nergens goed omschreven. Daarom hebben burgemeester en wethouders een omschrijving gemaakt van het begrip kangoeroewoning die in de gemeente Uithoorn zal worden gebruikt. Ook zijn bepalingen opgesteld waaraan aanvragen voor het realiseren van een kangoeroewoning moeten voldoen. Volgens de vastgestelde omschrijving is een kangoeroewoning een combinatie van twee zelfstandige woningen of wooneenheden waartussen een rechtstreekse verbinding aanwezig is.

  http://www.uithoorn.nl/wonen/wonen.htm,

  In Almere-Stad bestaat sinds 1982 de mogelijkheid weer samen te wonen, in een zogenoemde kangoeroewoning. Deze van oorsprong Zweedse woonvorm bestaat uit een kleine tweekamerwoning (voor ouders/grootouders) in een grotere vijfkamerwoning (voor kinderen/kleinkinderen). Een gemeenschappelijke voordeur met twee huisnummers, twee bellen, twee brievenbussen, twee naambordjes en binnen twee zelfstandige woningen.

  NRC,

  Populair zijn ook de zorgboerderijen voor senioren, evenals kangoeroewoningen (ouders beneden, hun kinderen ernaast of op de eerste etage) en levensloopbestendige huizen (waar ouderen, hoe zorgbehoevend ze ook zijn, altijd kunnen blijven wonen).

  de Volkskrant,

  Het object biedt meerdere gebruiksmogelijkheden om wonen en werken te combineren, zoals kantoor/praktijk/winkel aan huis. Maar ook voor de zogenaamde generatiewoning of kangoeroewoning is deze woning gezien de grootte en opzet zeer geschikt.

  http://www.funda.nl/koop/posterholt/huis-84045729-hoofdstraat-97/omschrijving/