kanon


kanon 1.0

afbeelding

Bron: Bic
( CC licensed )

groot wapen met een lange loop op een onderstel waarmee met behulp van kruit projectielen afgevuurd kunnen worden

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een kanon…

is een wapen

 • [Kleur] is vaak zwart of in ieder geval donker van kleur
 • [Omvang concreet] is groot en heeft een lange loop met een brede diameter
 • [Vorm] is rond en langwerpig van vorm met een open voorkant
 • [Deel] bestaat uit een onderstel (de affuit) en een loop of schietbuis
 • [Doel of bestemming] wordt gebruikt om projectielen (kogels) mee af te schieten
 • [Verloop] komt in een primitieve vorm (als bombarde) al in de 14e eeuw in het Westen voor
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een krachtig vuurwapen dat grote schade kan aanrichten
 • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] is vaak mobiel en kan afhankelijk van het model aan de voorkant geladen worden (een voorlader) of aan de achterkant (een achterlader)
 • [Activiteit of handeling] schiet projectielen krachtig in een rechte baan af
 • [Gebruikswijze] wordt gebruikt om mee te schieten, soms ook vanuit een fort, vanaf een schip of als vast onderdeel vanaf een moderne tank
 • [Werking of functionering] werkt door middel van kruit dat een projectiel afschiet
 • [Gevolg of resultaat] zorgde ervoor dat forten en kastelen niet per se meer een veilige plek boden, wat de overgang van de middeleeuwen naar de vroegmoderne tijd markeert
 • [Onderscheid of tegenstelling] heeft een relatief zeer lange schietbuis of loop, waardoor er in een rechte baan geschoten wordt, in tegenstelling tot houwitsers of mortieren
 • [Voorstellingswijze] draagt soms een naam, zoals "Dulle Griet", "Grote Griet", "Dikke Bertha" of "Lange Max"

Algemene voorbeelden


De toepassing van buskruit in de dertiende-, en de komst van het kanon in de veertiende eeuw hadden enorme invloed op de oorlogsvoering.

Meppeler Courant,

Het kanon moest de inwoners van het voormalige zuiderzeedorp waarschuwen voor hoogwater. Eveneens op het programma staat het kruithuisje dat tot 1932 door het waterschap Vollenhove werd gebruikt om kruit op te slaan voor het kanon.

Meppeler Courant,

De sneeuw glinstert op het kanon en de wallen van een machtig fort in Belgrado.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • een kogel afschieten
 • projectielen afvuren

Op een van zijn reizen komt Michiel een Frans fort tegen. Een kanon schiet een grote kogel af. De kogel raakt Michiel, die ernstig gewond is.

http://www.maritiemnederland.com/nieuws/michiels-schip-in-de-hoofdrol/item795,

Ze gebruikten een speciaal kanon dat metalen projectielen afvuurde met een snelheid van 25.000 kilometer per uur - bijna genoeg om à la Jules Verne de maan te raken.

De Standaard,

 • bulderen
 • dreunen

Nog vóór de Israëlische vliegtuigen de lucht ingingen en de kanonnen bulderden, legde hij een verband tussen de strijd tegen de Hezbollah en het weer op gang brengen van het vredesproces met Syrië.

De Standaard,

In Europa dreunden de kanonnen.

http://www.darkandlight.org/

als object bij een werkwoord


( Is een vorm van objectsverwisseling (vgl. de combinatie "als subject" en iets met een kanon afvuren).)
 • kanonnen afvuren

Het moet minimaal anderhalve week flink regenen voordat Staatsbosbeheer toestemming geeft om in het bos vuur te stoken en kanonnen af te vuren, twee dingen die van substantieel belang zijn in de film.

http://www.dvdzine.nl/nieuws/nieuws.php?id=1560,

( Zie ook het figuurlijk gebruik onder de verbindingen.)
 • kanonnen in stelling brengen

De 119 kanonnen worden in stelling gebracht en er arriveren nog 100 stukken, afkomstig uit de Betuwe.

http://www.grebbelinie.nl/Grebbelinie-Geschiedenis.htm

 • kanonnen gieten
 • kanonnen omsmelten

Of het sprookje dat de Duitsers in veertien-achttien de kerkklokken van haar dorp, Bastegem, hadden gestolen om er kanonnen van te gieten.

Het verdriet van België, Hugo Claus,

Er valt veel in en aan te beleven en van te leren (voor de grote klok van de Dom van Keulen werden 22 kanonnen omgesmolten), maar hun diepere bedoeling geven ze niet gauw prijs.

NRC,

met adjectief ervoor


 • een antiek kanon
 • een beroemd kanon
 • een oud kanon

Aan het slot van de Ouveture 1812 Solennelle van Tsjaikowski wordt een heus antiek kanon afgeschoten in de kerk.

Meppeler Courant,

Op de gewraakte kaart staat niet uitsluitend het beeldje op het openbare pleintje, maar ook het beroemde kanon van Blokzijl, een monumentaal poortje en een havengezicht.

Meppeler Courant,

Het afvuren van 'het laatste schot' met het oude kanon, viel ten beurt aan de jongste dienstplichtige, korporaal Peter Kremer.

Meppeler Courant,

 • een bronzen kanon

Gebruik werd gemaakt van het bronzen kanon Le Constant, een 12-ponder uit 1775 van het type dat ingezet werd door Napoleon tijdens zijn veldtochten, en van Franse en Engelse musketten.

De Standaard,

Het werk vorderde slechts langzaam vanwege het geringe zicht en de slechte duikomstandigheden, maar zij borgen een bronzen kanon, verschillende Chinese porseleinen schalen, een mooie verzameling breekbaar Beiers glas, mooi tinnen tafelgerei, een geelkoperen Franse hoorn, meer dan tweehonderd flessen Duitse en Franse witte en rode wijn en honderden Spaanse zilveren en enkele Hollandse gouden muntstukken.

http://www.duiken.nl/

 • lichte kanonnen
 • zware kanonnen

Het gaat om de aankoop van lichte kanonnen (houwitsers) voor 330 miljoen frank.

De Standaard,

Het meest oostelijk gedeelte, Raversijde, was een belangrijke artilleriestelling met zware kanonnen.

http://home.planetinternet.be/~ld997743/middelkerke/middelkerke_hfst_7.htm

met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • een kanon van brons
 • kanonnen van 7.5 cm
 • kanonnen van 21 cm

Het is heel goed voorstelbaar, het zou mogelijk zijn geweest dat iemand vóór het buskruit uitgevonden was, duizenden jaren eerder dan in werkelijkheid, een kanon van brons had gegoten (bij wijze van nutteloos kunstvoorwerp dus).

Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

De twee Z-boten (groot 264 ton) en gebouwd in 1915, waren bewapend met twee kanonnen van 7.5 cm.

http://www.wfa-nederland.nl/1917.htm

De kanonnen van 21 cm op dit pantserschip waren afkomstig van ontwapende kanonneerboten en waren al een jaar of vijftien oud toen ze op de 'Kortenaer' werden gemonteerd.

http://www.wfa-nederland.nl/1917.htm

in voorzetselgroep


 • met een kanon een kogel afschieten
 • een harpoen met een kanon afvuren
 • een projectiel met een kanon afvuren
 • saluutschoten met een kanon afvuren
 • een schot met een kanon afvuren

De wiskundige Marin Mersenne had het wel geprobeerd: hij schoot met een kanon een kogel verticaal de lucht in. Nadat tijdens de vlucht van de kanonskogel de aarde een klein stukje naar het oosten was doorgedraaid, zo was de redenering, zou de kogel vervolgens iets ten westen van het kanon moeten landen.

http://www.ontdekkingsschrijver.nl/wetenschap/foucault-liet-draaiing-van-de-aarde-zien/,

De reikwijdte van de harpoen, die met een kanon werd afgevuurd, was plusminus 50 meter.

http://www.nshd.nl/interna/index.html,

Met kanonnen kon men massieve projectielen afvuren waardoor verdedigingsmuren vernietigd konden worden.

http://users.skynet.be/zoekheteensop/vuurwerk.htm

Met kanonnen werden saluutschoten afgevuurd.

De Standaard,

 • omsmelten tot een kanon
 • omsmelten tot kanonnen

Alleen Alfonso d'Este in Ferrara was de paus nog een doorn in het oog, te meer daar deze het door Michelangelo vervaardigde bronzen beeld van Julius had omgesmolten tot een kanon dat hij La Giulia had gedoopt.

NRC,

De meest machines uit de fabrieken waren door de Duitsers naar de heimat getransporteerd, waar ze werden omgesmolten tot kanonnen.

De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

 • gieten uit kanonnen

Hij beukt met zijn hoofd tegen de wc-pot en slaakt klaaglijke doodskreetjes die enkel worden overstemd door het loodzware gebeier van de beroemde klokken in het klooster van Sant Pere, die zijn gegoten uit Franse kanonnen.

Costa del Crimen, Stan Lauryssens,

Ze reden naar Waterloo. De leeuw troont zegevierend op een kunstmatig heuveltje van veertig meter hoog en is, in 1826, gegoten door Cockerill uit kanonnen die wij op de Fransen hadden buitgemaakt. Jawel, wij: Waterloo lag toen nog binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

 • het bulderen van de kanonnen
 • het doffe dreunen van verre kanonnen
 • het doffe gedreun van kanonnen
 • het gebulder van de kanonnen
 • het doffe geblaf van kanonnen
 • het gebrul van de kanonnen
 • het monotoon geplof van de kanonnen

Met hen moet ik nog geluisterd hebben, bij het spoorviaduct, waar het bulderen van de kanonnen aan het westelijk front duidelijk hoorbaar was.

Het pistool van de rekening, Jan Willem Holsbergen,

Naarmate de donder dichter aanrolde geleek het gebulder meer en meer op het doffe dreunen van verre kanonnen die op reuze affuiten nader kwamen.

De lange geboorte, Lut Ureel,

Ambtenaren werken onverstoorbaar door met dikke winterjassen op hun kantoor achter vensters, waar het laatste glas al jaren geleden uit is geknald, terwijl op de achtergrond steeds het doffe gedreun van kanonnen is te horen en van overvliegende straaljagers.

NRC,

Mario Stanic mijmert nog even over zijn laatste dagen in Sarajevo. Het gebulder van de kanonnen, de snipers (sluipschutters) in het struikgewas.

De Standaard,

Het beeld van een schemerige kamer, de diepte van een ruimte vol schaduwen waarin een kaars flakkert, het schijnsel van een brandende kaars in de spiegel, een treinreis door de maanloze inktblauwe nacht, het verre weerlichten van de bliksem, het doffe geblaf van kanonnen, al deze geheimzinnige verschijnselen rondom ons maken ook deel uit van de wereld, een wereld die we pas veel later, pas door de dressuur op school, door schema's, door verwarrende en aangeleerde gedachten over de wereld en door bedrieglijke ervaringen zijn gaan splitsen in een echte en een imaginaire wereld.

De Standaard,

In de zoeklichten voor ons ontploffen talloze granaten, een onvergetelijk gezicht, en beneden hoor ik de inslag van de bommen en het gebrul van de kanonnen.

http://users.skynet.be/verganeglorie/

Bij Aalter reed hij door een gebied van verschroeide bomen, rokende rijen huizen met het monotoon geplof van de kanonnen achter de horizon.

Het verdriet van België, Hugo Claus,

 • de loop van een kanon
 • de lopen van kanonnen

De loop van het kanon wees haast loodrecht naar de hemel.

Berthold 1200, Paul Koeck,

Muren, wallen, poorten werden in de loop der tijden afgebroken, weer opgebouwd, en opnieuw afgebroken, uitgebreid en opnieuw opgebouwd, hoger, groter, onneembaarder, toch weer afgebroken of ingestort om verderop, eeuwen later, steen voor steen te worden opgebouwd met gaten waardoor lopen van kanonnen staken, steeds meer bescherming biedend, toch weer uitgebreid, toch weer ingestort en opnieuw opgetrokken tegen de vijand die steeds een andere was, een andere koning, een andere stam, een ander land, en nu, in het jaar 2001, omvat de muur het hele labyrint, de beide oevers van de rivier, alle nazaten van de stammen en bevolkingsgroepen die er sinds lang hun toevlucht hebben gezocht.

Labyrint, Fleur Bourgonje,

met substantief ervoor


 • 7 cm kanon
 • 7.5 cm kanonnen
 • 12.7 cm kanonnen

Bij de Grebbesluis kwamen twee lichte kazematten voor een 7 cm kanon.

http://www.grebbelinie.nl/Grebbelinie-Geschiedenis.htm

Bij de kustartillerie was in 1940 ook nog van dat oude geschut, veelal 7.5 cm kanonnen afkomstig van afgekeurde oorlogsschepen, in gebruik.

http://www.wfa-nederland.nl/1917.htm

De Engelse jagers die werden ingezet, waren voor het grootste deel groter dan 1200 ton, hadden een bewapening van 12.7 cm kanonnen en liepen meer dan dertig mijl per uur.

http://www.wfa-nederland.nl/1917.htm

met ander, nevengeschikt substantief


 • kanonnen en mortieren
 • oorlogsschepen, kanonnen en tanks

De Russische troepen zetten kanonnen en mortieren in om de rebellen terug te slaan.

De Standaard,

Een enkeling constateert daarbij ook dat er tegenwoordig minder oorlogsschepen, kanonnen en tanks nodig zijn.

NRC,

Vaste verbindingen


degene aan het kanon

 1. ( sport en recreatie; politiek en bestuur; (vooral) in België)
  degene die een schot op het doel afvuurt bij een balsport
  Vaak in combinatie met staan.

  Beheerst rondde de Pool af: 0-2. Vijf minuten later was het opnieuw raak voor het elftal van Mario Been. Ditmaal luisterde de man aan het kanon naar de naam Leonardo: 0-3.

  http://www.skolle.cybercomm.nl/nieuws28092003.htm,

  Na de vervanging van de schitterende Robinson bij een derde fout (28-19), verkleinden Dehart en Cleymans het verschil, maar dichter dan 29-27 slopen de makke leiders niet. Met Desaever aan het kanon schudde Oostende de bezoekers weer af.

  De Standaard,

  In die eenzijdig rood-wit gekleurde periode stond ook Porte nog twee keer aan het kanon, maar doelman Mathyssen lag telkens goed in de kortste hoek.

  De Standaard,

  Van Geneugden stond aan het kanon, maar Rosez stopte met heel wat moeite.

  De Standaard,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


kanon 1.1

onderdeel van een beeldbuis dat gekleurd licht (blauw, groen of rood) uitzendt door een elektronenstraal in een klein vacuüm af te schieten; elektronenkanon

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een kanon…

is een onderdeel

 • [Geheel] is onderdeel van een beeldbuis (een kathodestraalbuis of CRT)
 • [Doel of bestemming] dient om gekleurd beeld (licht dus) op een beeldbuis te tonen
 • [Aantal of hoeveelheid] is er één van in totaal drie in een kleurenbeeldbuis, die een elektronenkanon voor groen licht, voor blauw licht en voor rood licht bevat
 • [Activiteit of handeling] schiet in een klein vacuüm een elektronenstraal af die door de deeltjes te versnellen in licht wordt omgezet

Algemene voorbeelden


Achter op de beeldbuis zitten drie elektronenkanonnen, die voor de drie RGB-kleuren rood, groen en blauw zorgen. De kanonnen schieten elektronenbundels door een schaduwmasker naar de fosforbekleding op het beeldscherm.

http://www4.hccnet.nl/404/index.cfm?fuseaction=achtergronden.ArtikelPage=471=0,

Deeltjesversnellers zijn eigenlijk niets bijzonders: Sterker nog, terwijl u dit leest kijkt u naar 3 deeltjesversnellers. In iedere TV-beeldbuis zitten 3 z.g. electronen-kanonnen, voor de kleuren rood, groen en blauw. Elk kanon 'schiet' een electronen-bundel tegen de binnenkant van de beeldbuis van uw monitor.

http://www.nucleaire.nl/

kanon 2.0

iets dat zwaar of heftig is; iets dat krachtig is; krachtig middel

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Algemene voorbeelden


Desserts zijn al te vaak vloeibare suiker. En dat is net iets te gemakkelijk. Na een volledige maaltijd moet je de klant net iets subtiel geven en niet het kanon bovenhalen.

http://www.horecamagazine.be/nl/artikels/desn.htm,

Combinatiemogelijkheden


met koppelwerkwoord


 • een kanon nodig hebben

Om de verblijfsvergunning van een buitenlandse researcher aan een Vlaams onderzoekscentrum te verlengen, zijn grote kanonnen nodig, en dan nog.

De Standaard,

De premier heeft het kanon van de volmachten nodig om te doen wat in een paar buurlanden geldt als een normaal onderdeel van het besturen: de sociale zekerheid hervormen.

De Standaard,

met adjectief ervoor


 • zware kanonnen
 • een nog zwaarder kanon

Taschen pakt tevens uit met enkele zware kanonnen. In de eerste plaats is met de Fondation Wildenstein (Parijs/New York) een samenwerking afgesproken voor de gemeenschappelijke uitgave van catalogues raisonnés - een beschrijving en wetenschappelijke analyse van het complete oeuvre van een artiest(e) op basis van historische documenten, brieven, correspondentie en zo meer, als het ware van de eerste penseelstreek van elk werk tot de huidige eigenaar.

De Standaard,

In de strijd om de sympathie van het Europese publiek schoten de Bosnische moslims met een nog zwaarder kanon: de 'Bosnische mentaliteit'.

NRC,

Vaste verbindingen


een kanon van een ...

 1. een grootse ...; een zeer goede, krachtige ...

  Windows 2000 staat in de steigers, Apple heeft voor de eindmarkt een kanon van een computer klaarstaan met een PowerPC G4.

  http://users.compaqnet.be/cn001183/computers.htm

  Onder de vleugels genomen door Magnus Lidehäll, een Zweedse producer/songwriter die eerder al werkte met grote namen als Britney Spears en Kylie Minogue, ontpopte Seinabo zich intussen tot een Zweedse brutale kracht die het vacuüm tussen Beyoncé en Adele opvult. De basis is een stevige dosis soul, vermengd met invloeden uit R&B en pop en een hoog fuck you-gehalte. Een kanon van een stem, kanonnen van nummers - 2015 ligt voor het grijpen.

  http://www.demorgen.be/muziek/belgische-bloggers-tippen-dit-zijn-de-artiesten-van-2015-a2129559/,

  Perényi is een musicus van de oude stempel, met een gezonde en gedegen techniek, én hij heeft een kanon van een cello. Daarop imponeert hij met de onvermurwbare, eerlijke kracht en intensiteit van zijn spel: als hij de lage snaren aanstrijkt, trilt de grond onder je voeten.

  http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3259096/2012/05/22/Een-kanon-van-een-cello.dhtml,

  Een wijn gemaakt van alleen de allerbeste wijnen van het wijnhuis die zijn samengevoegd tot een kanon van een wijn! De wijn heeft een verleidelijke en zeer intense geur van zwart fruit, kruiden, tabak en leer. Krachtige, mondvullende wijn boordevol fruit, kruiden, tabak en chocolade.

  https://www.wijnvoordeel.nl/Nieuw/Toth-Ferenc-Egri-Bikaver-Selection-Stierenbloed::26575.html

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


kanon 3.0

voertuig met een motor met veel vermogen, wat je vaak ook kunt horen; voertuig met een zware motor

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 2.0 : 3.0

Algemene voorbeelden


Dit soort motoren staat het dichtst bij de bolides waarmee circuitraces worden gereden. Meer dan bij andere motoren dreigen de technische kapaciteiten de vaardigheden van de rijder te overstijgen. Geen voer voor beginners dus. Dat je deze kanonnen op de openbare weg eigenlijk niet echt kan benutten zonder voortdurend met de wet in konflikt te komen staat hun populariteit geenszins in de weg.

De Standaard,

In Hollandscheveld wordt morgen (zaterdag) weer een autocross gehouden [...]. Het publiek kan verder genieten van wedstrijden in de standaardklasse, de Sport 1600 en de kanonnen in de 2000 sport en superklasse, waarin ook regiorijders uitkomen.

Meppeler Courant,

Vaste verbindingen


een kanon van een rallywagen; een kanon van een sportwagen; een kanon van een enz.

 1. een [rallywagen, sportwagen, enz.] die een motor met een krachtig vermogen heeft

  De XKR-S is de snelste Jaguar sinds de XJ220. De ingenieurs hebben de XK zijn fluwelen handschoenen uitgedaan en er een kanon van een sportwagen van gemaakt.

  http://www.ad.nl/ad/nl/1006/Auto/article/detail/2916420/2011/09/19/Snelheid-druipt-van-de-Jaguar-XKR-S.dhtml,

  Dat doet hij met een kersvers opgebouwde Porsche 964 RSR. Een kanon van een rallywagen!

  http://www.autosportnieuws.be/nieuws/278601/Kleinjan%20met%20snelle%20Porsche%20964%20RSR%20terug%20op%20de%20rallypaden,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


kanon 4.0

iemand die als een autoriteit op zijn vakgebied geldt; bekwaam, belangrijk persoon; grote naam

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 4.0

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een kanon…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is goed in wat hij of zij doet
 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] is belangrijk
 • [Waardering] wordt als een autoriteit op zijn vakgebied of in zijn branche beschouwd

Algemene voorbeelden


Bij Prometheus, die grote kanonnen als Lanoye en Brusselmans in het fonds heeft, houden de redacteurs de lippen stevig op elkaar en wordt elke vraag afgeketst met een krachtig: 'Dat behoort tot de interne keuken.'

Debuteren I. Literaire headhunters?, Ann Demeester,

Op video werden vraaggesprekken met een OESO-vertegenwoordiger en de voorzitter van de Europese Commissie, Delors, getoond. Daarna kwamen de kanonnen: Philips-topman J.D. Timmer, Unilever-directeur ir. W.F. Selman en drs. R.F.W. van Oordt, voorzitter van de raad van bestuur van KNP BT.

NRC,

Rudy Kousbroek acht de recente hausse in religie een modeverschijnsel: "Alle bekende kanonnen hebben erover geschreven. Kranten en weekbladen stonden er wekenlang vol van." Inderdaad is het media-gepraat over God en geloofszaken vooral een debat onder intellectuelen en schrijvers.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • de artistieke kanonnen
 • cultureel kanon
 • feministische kanonnen
 • journalistieke kanonnen

Daarna trok hij als toneelspeler naar Amsterdam, kwam terecht in de kring rond Frans Hals, reisde in 1631 met een groep acteurs naar Antwerpen en schilderde ondertussen zodanig, dat hij al vroeg erkend werd door de grote artistieke kanonnen van die tijd, van Rubens tot Van Dyck en Jordaens.

De Standaard,

Want anderhalf uur in een warm zaaltje tegenover een cultureel kanon als Michaël Zeeman, dan moet je wel een heel sterk verhaal hebben wil je niet genadeloos worden afgeserveerd.

Rotterdams Dagblad,

In tegenstelling tot wat de boeken van feministische kanonnen als Nancy Friday en Shere Hite ons willen doen geloven, fantaseren de meeste mensen - als ze al fantaseren - niet over wilde orgiën, hitsige Duitse herders of bondage, maar gewoon over hun eigen partner, of over partners uit het verleden.

De passievrucht, Karel Glastra van Loon,

Leemans was zelfs bereid de voltallige redactie te offeren (die zou volgens een noodscenario worden vervangen door journalistieke kanonnen als Wibo van der Linde, Hans Hillen en Charles Schwietert, allen intimi uit de kring-Hoogendijk) om zijn eerste man ter redactie voor zich te behouden.

De Groene Amsterdammer,

 • de grote kanonnen
 • een zwaar kanon

De grote kanonnen die 's avonds aantraden, stelden niet teleur met uitschieters als G-Love, Beck, Ministry en Coolio.

De Standaard,

Het marktonderzoeksbureau ondervroeg 33 bedrijven die van web-hosting gebruik maken, en constateerde dat 90 procent met onbekende regionale bedrijfjes werkte. Slechts 4 van hen lieten hun site beheren door grote web-hostingondernemingen met Europese faam. De pioniers krijgen echter het gezelschap van de grote kanonnen.

De Standaard,

Als die ene kieskring alleen geldt voor de Senaat, verplicht dat de "grote kanonnen", de partijvoorzitters voorop, om zich op de kop van die Senaatslijst te zetten.

De Standaard,

Geen grote kanonnen op de affiche - die zijn gesetteld en moeilijk onder één affiche te vangen - maar studenten van de Belgische mode-academies van La Cambre, Sint Lucas en Antwerpen.

De Standaard,

Werner Dewit met zijn zege in de eerste plaats. Marnicq Bervoets en een verrassende Peter Nijs als eregasten op hetzelfde podium. Het drietal toonde zich beter klaar voor de openingskoers in Talavera dan de zware kanonnen.

De Standaard,

Tenslotte verloor een te humeurige en vooral onregelmatige Wijsmans het duel tussen de zware kanonnen met opponent Vandeweghe. Torhout kon na 8-8 in de eerste beurt doorstoten via drie rechtstreekse opslagpunten. Wijsmans serveerde zijn ploeg op 12-11 maar alweer een opslag van Devlieger en een aanvallende fout van Zonhoven bleken beslissend.

De Standaard,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen