kilowattuur


kilowattuur 1.0

eenheid die de hoeveelheid energie uitdrukt die in één uur door een bron met een vermogen van duizend watt wordt geleverd of door apparatuur met eenzelfde vermogen wordt verbruikt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een kilowattuur…

is een maat

 • [Waarde] drukt een energiewaarde uit die in één uur bij een vermogen van duizend watt door een bron wordt geleverd of door apparatuur wordt verbruikt
 • [Toepassingsgebied of bereik] wordt gebruikt als eenheid voor energie, vooral voor elektriciteit alsook voor gas
  Symbool kWh

  Algemene voorbeelden


  Bij het meten van elektrische energie die wordt gebruikt of geleverd, wordt een grotere maat gebruikt, de kiloWattuur. Dat betekent 1000 Watt gedurende een uur. Er gaan 3600 seconden in een uur, en is 1 kWh = 1000 W x 3600 sec = 3,6 miljoen Wattseconde of Joule.

  http://www.blomhoff.nl/_borders/Energie.pdf

  1 kWh is 1000 wattuur (het verbruik van een apparaat van 1000 watt gedurende een uur). Een kWh energie kost gemiddeld 22 cent. Voor energie opgewekt uit kolen- en aardgascentrales betaal je in Nederland iets minder dan voor duurzame energie. Gasverbruik wordt soms ook in Kwh vermeld. Een kubieke meter aardgas staat gelijk aan 8,6 kWH aan energie. Bij grootverbruik aan aardgas wordt de waarde altijd in kWh vermeld.

  http://www.energievergelijken.info/kennis/wattuur.php,

  De minister streeft juist naar uitbreiding van het Nederlandse kernenergievermogen [...]. Bij sluiting van de centrale zou de consument wel een hogere energierekening gepresenteerd krijgen, want de produktiekosten bedragen nu [...] 6 tot 7 cent per kilowattuur, voor een kolencentrale is dat gemiddeld 8 tot 9 cent en voor aardgas ligt het nog hoger.

  NRC,

  In onze contreien is rechtstreekse zonne-energie moeilijk als energiebron aan te wenden. De zonnekracht levert gemiddeld slechts duizend kilowattuur per vierkante meter en per jaar op. Dat is niet veel.

  De Standaard,

  Een gemiddelde woning verbruikt aan elektriciteit en gas omgerekend naar kilowattuur 200 kWh per vierkante meter per jaar.

  NRC,

  Een kilowattuur is altijd dezelfde hoeveelheid energie [...]. In een liter aardolie zit 10,7 kWh aan energie. In een liter benzine: 9,1 kWh. In een kuub aardgas zit 8,8 kWh.

  http://zaplog.nl/zaplog/article/een_nieuwe_munteenheid_de_kilowattuur_kwh,

  Combinatiemogelijkheden


  met substantief erachter


  • kilowattuur elektriciteit
  • kilowattuur gas
  • kilowattuur stroom

  In ruil voor hun inzet ontvangen de afvalverbranders per geleverde kilowattuur elektriciteit een vergoeding uit de Regulerende Energiebelasting (REB).

  http://www.vvav.nl/jaarverslag_nat.html,

  Wel lag de prijs voor gas tussen juli en december vorig jaar nog altijd ruim boven het Europese gemiddelde. In Nederland kostte honderd kilowattuur gas 8,50 euro, tegen 7,10 euro in de EU. Gas is in Nederland daarmee ook duurder dan in de eurozone, waar honderd kilowattuur eind vorig jaar gemiddeld 7,90 euro kostte. De prijs van honderd kilowattuur aan elektriciteit kostte in Nederland 19,20 euro. Dat is negentig cent minder dan gemiddeld in de Europese Unie.

  http://www.nd.nl/artikelen/2014/mei/21/prijzen-energie-in-eu-minder-hard-gestegen,

  Een gemiddeld gezin verbruikt 23.260 kilowattuur gas.

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMA25112008_013,

  Een kilowattuur stroom kost ongeveer 7 eurocent, 11 cent is energiebelasting en 3,5 eurocent is btw.

  http://www.kwhprijs.com/