kindertehuis


kindertehuis 1.0

instelling waar kinderen worden ondergebracht die door een moeilijke gezinssituatie of door hun eigen problematische gedrag niet bij hun ouders kunnen opgroeien

Semagram


Een kindertehuis…

is een instelling; is een organisatie

 • [Functie] dient om kinderen, ook wel pupillen genoemd, onder te brengen
 • [Belanghebbende of begunstigde] is bestemd voor kinderen die niet thuis kunnen opgroeien omdat zij wees zijn, vanwege een moeilijke gezinssituatie of vanwege hun eigen problematische gedrag; is bestemd voor kinderen die ernaar verwezen worden door de jeugdrechter of een sociale dienst
 • [Organisatie en organisatiewijze] valt onder de verantwoordelijkheid van de overheid of van een liefdadige instelling

  Algemene voorbeelden


  Tommie maakte een snuivend geluid, een mengeling van woede en verdriet. 'Ik heb nog nooit iets anders meegemaakt,' ging hij weer door, 'misbruik van macht, in alle kindertehuizen, in alle observatiehuizen waar ik gezeten heb, misbruik van macht. De groepsleiders rotzooien daar al net zo hard met kinderen als onze hoogedelachtbare goeie Loulou, en met z'n allen doen ze waarachtig of die hele aanvoer van ongelukkige kinderen er speciaal voor hun gerief is, gedverdemme.'

  Annie Berber en het verdriet van een tedere crimineel, Yvonne Keuls,

  Omdat de regering van dat land niet wil dat adoptie-ouders de kinderen zelf komen ophalen, reist Anneke sinds 1982 ongeveer drie keer per jaar naar kindertehuizen in India om de kinderen te begeleiden.

  Meppeler Courant,

  Had ik het naar mijn zin, voelde ik mij thuis, wilde ik nóóit meer weg - zoals bij de familie Voortman -, dan werd ik weer door juffrouw Okker opgehaald. Moest ik op een ander adres geplaatst worden, in een kindertehuis, weer tegen andere vreemde mensen 'vader' en 'moeder' zeggen.

  De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

  Combinatiemogelijkheden


  in voorzetselgroep


  • in een kindertehuis onderbrengen
  • in een kindertehuis opgroeien
  • in een kindertehuis opvangen
  • in een kindertehuis plaatsen
  • opname in een kindertehuis
  • plaatsing in een kindertehuis

  De meisjes zijn in Groot-Brittannië in een kindertehuis ondergebracht.

  De Telegraaf,

  De hulpverleningsvorm - plaatsing in een kindertehuis, in een pleeggezin, opvang in een dagcentrum, gezinsbegeleiding... - wordt door het CBJ bepaald. De jeugdrechter wordt bij een plaatsing ingeschakeld wanneer de ouders en het CBJ het niet eens raken over de gewenste hulpverlening, wanneer er sprake is van hoogdringendheid of wanneer een jongere "als misdrijf omschreven feiten" heeft gepleegd.

  De Standaard,

  In het kindertehuis werden niet alleen weeskinderen opgevangen, maar werd ook tijdelijk hulp geboden aan moeders die een tijdje niet voor hun kinderen konden zorgen.

  Meppeler Courant,

  Hiermee kan de opname van kinderen in een kindertehuis of adoptiecentrum worden geformaliseerd.

  http://www.justitie.nl/pers/persberichten/archief/Archief_2003/270503Adoptie_vanuit_Cambodja_opgeschort.asp?List=Y=19415=684=29040=19420,

  Zijn vrouw, geboren Hendriks, is opgegroeid in een kindertehuis.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  kindertehuis 1.1

  verblijf in een kindertehuis

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Semagram


  Een kindertehuis…

  is een periode

    Algemene voorbeelden


    Erwin, ook zo'n jongen met een verleden vol kindertehuizen.

    NRC,

    Hoewel ik niet bizonder laf ben of iets heimelijks over me heb, had ik uit mijn ellendige jeugd, gevuld met pleegouders en kindertehuizen een terneergeslagen blik en een gebogen, zoekende houding overgehouden; een gang die mij onder de soldaten al de bijnaam "de kromme kommandant" had bezorgd.

    Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

    Woordfamilie


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen