klare wijn schenken


klare wijn schenken 1.0

iemand iets kenbaar maken zonder enige poging tot verdraaiing of verzwijging van zaken; ronduit de onvervalste waarheid zeggen

Algemene voorbeelden


Voor Rome moeten bovendien de gepeilde meningen van het kerkvolk zeer verontrustend geweest zijn. Zestien procent hiervan (rond een miljoen lidmaten) zei uittreding uit de kerk te overwegen als er geen klare wijn in de zaak-Groër wordt geschonken.

NRC,

Wij achten dit niet robuust en transparant en derhalve geen duurzame oplossing. Het ligt naar onze mening op de weg van de overheid om op dit punt nu reeds klare wijn te schenken. De VLB pleit voor het verduidelijken van het wetsvoorstel op één van de twee volgende wijzen.

http://www.vlb.nl/briefaande%20minister.htm,