knollen voor citroenen verkopen


knollen voor citroenen verkopen 1.0

met praatjes of mooie voorwendsels iets wijsmaken

Algemene voorbeelden


Met het voorstel een heffing in te voeren voor bouwen in de (resterende) open ruimte, probeert de PvdA de burger knollen voor citroenen te verkopen.

Trouw,

En het laatste wat je kunt zeggen is: 'Help mij, anders maak ik mij van kant.' Daar was Nicolaas erg verbolgen over. 'Het is je reinste chantage,' zei hij met een stuurs gezicht. Je kunt hem trouwens helemaal geen knollen voor citroenen verkopen. Hij zei: 'Je doet het niet.' En hij is kwaad weggelopen.

Keefman, Jan Arends,

Superieure, want zonder enige rancune en verontwaardiging neergeschreven wraakneming op het zelfverheerlijkende, opgeblazen hooglerarendom dat mij zeven jaar lang knollen voor citroenen heeft verkocht – dat was mij toen al voor het grootste deel duidelijk, maar nu zie ik het helemaal in de juiste proporties.

Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

De Nederlandse burger is intussen allerminst onnozel of ongeïnteresseerd geweest, hoogstens een beetje makkelijk. Gemiddeld werd het leven beter. Hij begint in de gaten te krijgen dat hem knollen voor citroenen zijn verkocht.

NRC,

De kans op terugkeer van de klant is bijvoorbeeld aanzienlijk geringer bij aankoop van duurzame consumptiegoederen, die met behoorlijke tussenpozen plaats vinden, dan bij de wekelijkse boodschappen in de supermarkt. De verleiding om in dat geval knollen voor citroenen te verkopen is dan ook aanzienlijk, zoals vele ervaringen op de tweedehands automarkt illustreren.

http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,