knotten


knotten 1.0

(biologie [flora])

bomen, struiken of dikke takken van hun top of zijscheuten ontdoen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Knotten…

is een handeling

   Algemene voorbeelden


   Hagen worden verwijderd als gevolg van schaalvergroting en het gebruik van prikkeldraad als veekering. Houtkanten, bomenrijen en heggen moeten behouden blijven. De vroegere beheersvormen zoals knotten, hakhoutbeheer, snoeien, enz... moeten zoveel mogelijk opnieuw toegepast worden.

   http://www.aalst.be/wandeling8.htm,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • een boom knotten
   • een wilg knotten
   • bomen knotten
   • wilgen knotten
   • een kruin knotten
   • een kroon knotten

   Steeds meer mensen zijn actief betrokken bij de Nederlandse flora. Ze knotten bomen, helpen met onderhoud van de natuur, ondersteunen beheerders, verzorgen excursies.

   http://www.floron.nl/downloads/FloronJV2000.pdf

   Behalve met wilgen knotten is de knotploeg ook actief met hoogstamfruitbomen (snoeien en fruit plukken), met het aanplanten van bomen en met het onderhouden van poelen en watergangen.

   http://home.planet.nl/~nvd.strix/

   Dood hout en aangetaste takken worden verwijderd en de kroon, waaraan men kan zien of de boom gezond is, wordt geknot en verankerd.

   Meppeler Courant,

   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • een geknotte boom
   • een geknotte linde
   • een geknotte olm
   • een geknotte wilg
   • geknotte bomen
   • geknotte struiken

   Aan de zeventiende-eeuwse geometrische tuinaanleg herinneren alleen vijf geknotte linden aan de zuidzijde van het kasteel.

   http://www.kasteelkeukenhof.nl/landgoed/landgoed.html

   We rijden door uitgestrekte theeplantages. Rijen geknotte struiken, niet veel hoger dan een meter, met donkergroene glimmende blaadjes.

   De kus, Jan Wolkers,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   knotten 2.0

   (weinig gebruikt)

   kosten besparen; bezuinigen, korten, besnoeien

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Knotten…

   is een handeling

     Algemene voorbeelden


     Coblijn maakt een protestrit van 333 kilometer van Groningen naar Den Haag, om de aandacht te vestigen op de nieuwe wetgeving waarbij er wordt geknot in de voorzieningen voor gehandicapten.

     Meppeler Courant,

     knotten 3.0

     (weinig gebruikt)

     woorden inkorten, bekorten
     Alleen in de vorm van het adjectivisch voltooid deelwoord aangetroffen.

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Knotten…

     is een handeling

       Combinatiemogelijkheden


       met adjectivisch voltooid deelwoord


       • geknotte woorden

       Afko - Aanduiding die Jan Kuitenbrouwer in zijn boekje Turbo-taal (1987) gebruikte voor geknotte woorden als aso en gezelli.

       Algemeen Dagblad,