koeioneren


koeioneren 1.0

iemand of iets op kleinerende, spottende of plagende wijze behandelen; de baas spelen over iemand, iemand op de kop zitten

Semagram (extra betekenisinformatie)


Koeioneren…

is een activiteit

   Algemene voorbeelden


   Het is vaak voorgevallen dat ik in dronkenschap tijdens een toch wel gezellig feest, ja god, met vazen begon te gooien en baldadig te doen, en mensen te koeioneren en verdriet te doen. Dan ben je verschillende mensen zovele excuses verschuldigd, dat je denkt waarom heb ik hun dit in godsnaam aangedaan, het zijn toch aardige lui en zo.

   Ik ga altijd uit de weg voor een andere ezel, Jos de Man,

   Er is geen winkel te bedenken waar de klant zo systematisch wordt gekoeioneerd als de zogenoemde computershop. Een steevast als Nijenrode-student verklede, vacuümgetrokken holkop overspoelt de argeloos binnentredende klant met een verbale diarree, waaruit de laatste alleen kan opmaken dat de drie syllaben mega, giga en kilo er verrassend veel in voorkomen.

   De Standaard,

   Parlementsleden laten zich koeioneren, intimideren en vernederen door machtsbeluste partijfunctionarissen.

   NRC,

   "Zolang dat ik leef ga ik de Belgische staat koeioneren met alle middelen tot mijn beschikking!"

   Het verdriet van België, Hugo Claus,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding