koffieproducerend


koffieproducerend 1.0

( Gezegd van landen of gebiedsdelen)
koffie voortbrengend, vooral als exportproduct

Algemene voorbeelden


Douwe Egberts voert al een aantal jaren een inkoopbeleid waarin de rechtstreekse inkoop van koffie een belangrijke plaats heeft. Hiermee wil Douwe Egberts een bijdrage leveren aan de versterking van de economische positie van kleine boeren in koffieproducerende landen.

http://www.de.nl/studiezaal/documents/de%20kleine%20koffieboer98bin.pdf

De wereldwijde vraag naar koffie kon de snelle groei in het aanbod niet bijhouden, waardoor de koffieprijs is ingestort. De inkomsten van koffieboeren in de hele wereld zijn erdoor gehalveerd, bijvoorbeeld in Guatemala, dat van oudsher een koffieproducerend land is.

http://www.milieudefensie.nl/

De consument hoeft voorlopig niet te rekenen op daling van de koffieprijs. Integendeel, na twee strenge vorstinvallen in juni en juli wordt de oogst in Brazilie - het belangrijkste koffieproducerende land in de wereld - nu bedreigd door uitzonderlijke droogte.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met ander, nevengeschikt adjectief


  • koffieproducerend en koffieconsumerend

De Internationale Koffie Organisatie (ICO) heeft gisteren opgeroepen tot overleg tussen de belangrijkste koffieproducerende en -consumerende landen.

NRC,

De "hysterie" op de koffiemarkt, zoals de situatie door verscheidene handelaren wordt omschreven, betekent een drastische verandering na jaren van gestage prijsdaling. Deze zette in toen de koffieproducerende en -consumerende landen in 1989 besloten om de Internationale Koffie Overeenkomst (ICO) buiten werking te stellen.

NRC,