koopwoning


koopwoning 1.0

((vooral) in Nederland)

woonhuis dat door de bewoner aangekocht is of dat bestemd is om door eventuele bewoners aangekocht te worden; woonhuis in eigendom; koophuis

Semagram


Een koopwoning…

is een huis

 • [Functie] is bestemd voor bewoning, doorgaans voor één persoon met zijn gezin; is bestemd om door de eventuele bewoner aangekocht te worden
 • [Bezitter of eigenaar] is in het bezit van de bewoner
 • [Organisatie en organisatiewijze] wordt door de bouwer of de eigenaar verkocht aan de bewoner

  Algemene voorbeelden


  De in de lokale politiek geopperde opvatting dat de corporaties dan maar ruim, bijvoorbeeld 30%, onder de marktprijs moeten verkopen om de koopwoning zo bereikbaar te maken, snijdt geen hout omdat men daarbij vergeet dat de rijksoverheid de corporaties dit tot begin 2002 verboden heeft.

  http://www.wbvsmallingerland.nl/Jaarverslag2001/Mainjvs2001.htm,

  Daarnaast spelen verschillen in woonsituatie een rol; in niet-stedelijke gebieden woont men vaker in een koopwoning, waardoor men meer energiebesparende maatregelen heeft getroffen in de woning.

  http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah156/nl/samenvatting.htm,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een koopwoning financieren
  • koopwoningen bouwen

  Ze schreef zich in bij een makelaarskantoor, maar met de bijstandsuitkering die ze op dat moment had, was het volstrekt duister hoe een eventuele koopwoning gefinancierd zou moeten worden, ondanks een belofte van haar ouders borg te zullen staan.

  De tweede geschiedenis, Loes Wouterson,

  Door minder koopwoningen te bouwen in combinatie met sociale huur is het volgens Algera niet uitgesloten dat de aanvangshuren van de huurwoningen een fractie hoger komen te liggen.

  Meppeler Courant,

  met adjectief ervoor


  • een betaalbare koopwoning
  • een dure koopwoning
  • een goedkope koopwoning
  • een luxe koopwoning
  • een middeldure koopwoning
  • een sociale koopwoning

  Zo zijn door het geringe aanbod van eengezinswoningen en koopappartementen de keuzemogelijkheden van woonconsumenten met wat hogere inkomens zeer beperkt in de grote steden. Een indicatie hiervoor is dat slechts één op de drie à vier woningzoekenden er binnen een jaar in slaagt om in de drie grote steden een middeldure of dure koopwoning te vinden, tegen de helft voor Nederland.

  http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/118/wd118.pdf,

  Indien men toe wil naar een situatie waarin de Vinex-locaties worden bewoond door huishoudens die zich optimaal bediend voelen is een pleidooi voor meer luxe koopwoningen (en meer voor ouderen bestemde meergezinshuurwoningen) gerechtvaardigd.

  http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/wat_is_vinex.htm

  Er moeten veel meer huurwoningen en goedkopere koopwoningen in witte wijken worden gebouwd.

  http://www.sp.nl/partij/theorie/standpunten/van_apart_naar_samen.stm,

  Voor kopers van sociale koopwoningen gelden duidelijke voorwaarden.

  http://www.barneveld.nl/index2.html

  Veel jongeren hebben moeite om geschikte en betaalbare huisvesting te vinden. Zowel studenten als starters op de arbeidsmarkt die op zoek zijn naar een betaalbare koopwoning hebben een probleem.

  http://www.jeugdraad.nl/chapter/documenten/documenten1.html

  in voorzetselgroep


  • bewoners van koopwoningen
  • eigenaren van koopwoningen
  • de bouw van koopwoningen

  Van Houten zou graag nog wat verder gaan in de kostendekking van huurwoningen door de bouw van koopwoningen.

  Meppeler Courant,

  Aan de Patrijs in Lob A/K in de wijk Oosterboer zijn vanmorgen de sleutels overhandigd aan tien bewoners/eigenaren van koopwoningen.

  Meppeler Courant,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • huurwoningen en koopwoningen
  • koopwoningen en huurwoningen

  Wanneer goedkope woningen [...] alleen worden bewoond door mensen met lage inkomens, wordt de bewoning te eenzijdig en bestaat de kans op gettovorming. Daarom wordt er eerder voor gekozen om scheefheid te bestrijden door herstructurering, verdichting en nieuwbouw in die wijken. Daardoor komen duurdere huur- en koopwoningen ter beschikking en krijgen huurders met hogere inkomens de kans om binnen de wijk door te stromen naar een duurdere woning.

  http://www.coelo.nl/armleeuw.htm,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen