koortsaanval


koortsaanval 1.0

aanval van koorts; meestal ploselinge aandoening van koorts

Semagram


Een koortsaanval…

is een aanval; is een gebeurtenis

 • [Snelheid of tempo] komt meestal plotseling op
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een verschijnsel dat bij koorts hoort en gaat gepaard met o.a. zweten, rillingen, moeizaam ademhalen e.d.
 • [Symptoom] is een symptoom van een ziekte

  Hoofdsemagram: aanval


  Algemene voorbeelden


  Kinine lokt geen koorts uit, maar bestrijdt die juist. Geen wonder dat een aantal artsen die destijds de proef op de som namen, na inname van kinine geen koorts konden waarnemen. Hahnemanns koortsaanvallen waren dus wellicht te wijten aan een overgevoeligheid voor de stof in kwestie.

  http://www.skepp.be/thema/homeopathie_geloof_of_wetenschap.html

  De griepepidemie, die overal heeft toegeslagen, is niet aan Meppel voorbijgegaan. Verkoudheid, hoofdpijn, hoesten en koortsaanvallen zijn momenteel aan de orde van de dag.

  Meppeler Courant,

  Hij voelde zich als tijdens een koortsaanval. Hij kreeg rillingen en zoog lucht tussen zijn lippen naar binnen.

  De Coltmoorden, Jef Geeraerts,

  Na de koortsaanval van woensdag ging het paus Joannes Paulus II gisteren weer beter.

  De Standaard,

  Hij zat in het ziekenzaaltje van de gevangenis naast het bed van de chauffeur die tussen de koortsaanvallen door steeds helderder uit zijn ogen keek.

  De vrouwenoppasser, Peter de Zwaan,

  VWM begint vaak als een kind bij een val ook op zijn hoofd valt. Ook een koortsaanval kan tot de eerste ziekte-episode leiden.

  http://www.msweb.nl/nl/actueel/actueel.htm,

  Het was verdomd nog aan toe nog altijd niet beter met die koortsaanvallen, in de nacht.

  Leven op het lemmet, Renee Van Hekken,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • overgaan
  • plaatsvinden
  • terugkeren
  • verlopen

  Meestal zal een koortsaanval na enkele dagen vanzelf overgaan, zonder dat er medisch ingrijpen noodzakelijk is.

  http://www.gezondheidsweb.eu/koorts/oorzaken-van-koorts-kunnen-zeer-uiteenlopend-zijn

  Malaria quartana vertoont geen verschil met een malaria tertiana, behalve dat de karakteristieke koortsaanvallen om de 72 uur (3 dagen) plaatsvinden.

  http://www.malaria.nl/

  De koortsaanvallen verlopen karakteristiek met pieken om de 48 uur (2 dagen).

  http://www.malaria.nl/

  De aanduiding vijfdaagse koorts kan trouwens duiden op een koortsperiode van ongeveer vijf dagen, of van koortsaanvallen die eenmaal in de vijf dagen terugkeren.

  NRC,

  Malaria tropica wordt veroorzaakt door de parasiet Plasmodium falciparum. De koortsaanvallen verlopen grillig.

  http://www.malaria.nl/

  als object bij een werkwoord


  • een koortsaanval veroorzaken
  • koortsaanvallen veroorzaken
  • koortsaanvallen hebben
  • een koortsaanval krijgen
  • koortsaanvallen krijgen

  De zakken waren onbruikbaar omdat er mogelijk bacteriën in het bloed aanwezig waren die heftige koortsaanvallen bij patiënten veroorzaken.

  Meppeler Courant,

  Ik vroeg me af of er ook lotgenoten zijn die regelmatig koortsaanvallen hebben.

  http://www.me-gids.net/Forum-viewtopic-t-2595.html,

  Hij zweette alsof hij een koortsaanval had gekregen.

  Mank, Herman Brusselmans,

  Na een steek van een besmette tsee-tsee-vlieg krijgt men koortsaanvallen.

  De Standaard,

  Het Sabiávirus, zoals het nieuwe virus werd genoemd, naar de plaats waar de patiënte ziek werd, blijkt te behoren tot het Tacaribegroep van de arenavirussen. Daaronder vallen virussen met prachtige namen als Junin, Machupo, Guanarito, Tacaribe en Pichinde. Ze komen allemaal in knaagdieren voor en veroorzaken hemorragische koortsen, koortsaanvallen met bloedingen met vaak dodelijke afloop.

  NRC,

  met adjectief ervoor


  • bizarre koortsaanvallen
  • een heftige koortsaanval
  • heftige koortsaanvallen
  • hevige koortsaanvallen
  • karakteristieke koortsaanvallen

  Op 11 juli werd hij geveld door een hevige koortsaanval.

  de Volkskrant,

  Malaria quartana vertoont geen verschil met een malaria tertiana, behalve dat de karakteristieke koortsaanvallen om de 72 uur (3 dagen) plaatsvinden.

  http://www.malaria.nl/

  Ooit roeide een malariaplaag de helft van de bevolking van hoofdstad Port Louis uit. Vandaag waakt de regering nauwgezet over de muggenpopulatie, zodat anti-malariakuren overbodig zijn. Er bestaat een registratieplicht voor bizarre koortsaanvallen, zeker bij patiënten die net uit andere landen neerstreken.

  De Standaard,

  Daardoor kon niet worden uitgesloten dat er bacteriën in die vloeistof waren gekomen, die vervolgens zouden kunnen worden overgebracht op het bloedprodukt en daarna op de patiënt. Dat zou hebben kunnen leiden tot hevige koortsaanvallen.

  NRC,

  De hevige koortsaanvallen hadden zijn geheugen aangetast: hij was veel van de gebeurtenissen in zijn leven vergeten en het lukte hem ook niet meer zijn huidige ervaringen op te slaan.

  Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

  Zo kan Frits best 'compos mentis' (bij zijn volle verstand) zijn, maar door een hevige koortsaanval even de draad van zijn verhaal kwijt zijn geraakt.

  http://www.esperanto.be/fel/nl/H9803tgg.html

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • een opkomende koortsaanval

  Het drankje wakkerde een opkomende koortsaanval aan.

  Slaap!, Annelies Verbeke,

  in voorzetselgroep


  • aan koortsaanvallen lijden

  De artsen hadden tot het verwijderen van de blindedarm besloten omdat ze vermoedden dat de koortsaanvallen waar Johannes Paulus aan leed te wijten waren aan een ontstoken blindedarm.

  De Standaard,

  • door een koortsaanval geveld worden

  Prosinecki wacht vier weken revalidatie, terwijl Boksic door een koortsaanval werd geveld.

  De Standaard,

  Op 11 juli werd hij geveld door een hevige koortsaanval.

  de Volkskrant,

  • in een koortsaanval

  Op een stormnacht hoort hij in een koortsaanval de walvis roepen.

  De Standaard,

  • gepaard gaan met koortsaanvallen

  Malaria tertiana, de belangrijkste andere vorm van malaria, kan maanden tot ongeveer vier jaar na beëindiging van de malariaprofylaxe nog aanvallen veroorzaken. Deze gaan gepaard met koortsaanvallen en hevige koude rillingen die heel kenmerkend om de dag terugkomen.

  http://www.lcr.nl/

  • de gevolgen van een koortsaanval

  Hij overleed er in april van het volgende jaar aan de gevolgen van een koortsaanval.

  De Standaard,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • mijn koortsaanval
  • zijn koortsaanval

  Verwonderd waakte ik uit deze droom op, betastte mijn lichaam en voelde dat ik onder de oksels voor de eerste maal kurkdroog was. De dag daarop kon mijn koortsaanval als voorbij beschouwd worden.

  De ark en de ratten, Erik Van Ruysbeek,

  Het Vaticaan maakte gisteren ook het volledige programma van de paus voor de Goede Week bekend. Daaruit blijkt dat Joannes Paulus II na zijn koortsaanval weer volop aan het werk is.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  koortsaanval 2.0

  aanval van opgewondenheid; meestal plotseling opkomende staat van opwinding en onrust

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

  Semagram


  Een koortsaanval…

  is een aanval; is een gebeurtenis

  • [Snelheid of tempo] komt meestal plotseling op
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met opwinding, onrust

   Hoofdsemagram: aanval


   Algemene voorbeelden


   Door het principe van een referendum in de discussie te mengen, werpt hij zich op als de pleitbezorger van dat deel van de bevolking dat verbaasd aankijkt tegen de communautaire koortsaanvallen bij de politieke klasse.

   De Standaard,

   Het voorstel van de Indonesische president Wahid om het 'communistenverbod' uit 1966 in te trekken, leidde tot een politieke koortsaanval.

   http://archief.nrc.nl/index.php/2000/April/18/Buitenland/4/Verleden+Indonesi%EB+speelt+op//check=Y,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding