krib


krib 1.0

korte dam in een rivier, haaks op de oever geplaatst om het stroomprofiel van de rivier te beperken en de vaargeul diep te houden

Semagram


Een krib…

is een dam; is een bouwwerk; is een constructie

  • [Afmeting] is kort en sluit maar een gedeelte van de rivier af
  • [Materiaal] is van steen
  • [Doel of bestemming] dient om het stroomprofiel van de rivier te beperken, om erosie van de oevers te verhinderen en om de vaargeul voldoende diep te houden
  • [Pad of traject] loopt vanaf de oever tot een eind in de rivier
  • [Plaats] bevindt zich in een rivier
  • [Positie] staat haaks op de oever

Algemene voorbeelden


De pont naderde de overkant [...]. Op de donkere basalten krib haalde een man een blinkende vis uit het water. Op de andere oever, boven de moerassige rietvelden uit, stak het rode dak van de boerderij waar Caspers moeder geboren was.

Engelen van het duister, Jan Siebelink,

Vaste verbindingen


de kont tegen de krib gooien

Zie: de kont tegen de krib gooien

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


krib 2.0

voederbak
Zie ook : kribbe

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


krib 3.0

kindercrèche
Zie ook : kribbe

krib 4.0

primitieve slaapplaats
Zie ook : kribbe