kroppen


kroppen 1.0

( Gezegd van groenten, zoals sla en koolplanten)
een krop vormen; tot een krop worden

Semagram


Kroppen…

is een proces

 • [Wijze] vindt plaats door bladgroei
 • [Betrokkene] heeft betrekking op een slaplant of koolplant
 • [Product of vrucht] levert een krop op

  Combinatiemogelijkheden


  met subject


  • kool
  • sla
  • een variëteit

  Portugezen zijn erg gesteld op hun eigen soort kool, de couve tronchada (Brassica oleracea var. costata). Het is een taaie, donkergroene variëteit die niet kropt.

  http://www.zomeragenda.be/artikels/eten-en-drinken/culinair-ontdekt-keiensoep/,

  In Van het land – met voorbeeldige fotografie – verhuist Alma Huisken niet alleen naar het platteland; ze gaat ook terug in de tijd. De ganzen gakken, de sla kropt en een kip pikt tevreden naar een worm. Rond etenstijd wacht binnen de bokking op witbrood met radijsjes.

  http://www.almahuisken.nl/,

  kroppen 2.0

  (scheepvaart [verkeer]Aangetroffen in de vorm van de infinitief en in een passieve constructie in de derde persoon.)

  ( Met betrekking tot een schip)
  de voorsteven of achtersteven van een schip met ballast zodanig verzwaren dat het andere uiteinde boven het wateroppervlak uitsteekt en gerepareerd kan worden zonder droogdok

  Semagram


  Kroppen…

  is een handeling

  • [Functie] dient om een schip zonder droogdok te repareren
  • [Wijze] gebeurt door een uiteinde van een schip te belasten, waardoor het te repareren uiteinde boven het water uitsteekt
  • [Object betroffen] heeft betrekking op een schip

   Algemene voorbeelden


   We moesten voor de reparatie eerst het schip 'kroppen'. Door nu alleen water in de voorste ballasttanks te pompen kwam het schip in de kop te liggen en kwam de schroef en de schroefasafdichting boven water te liggen.

   http://zienenweten.blogspot.nl/2013/03/lepton-ss-shell-tankers-bv-deel-22.html,

   Men wil [...] nu nog wel eens een schip kroppen als geen droogdok in de wijde omgeving te vinden is. Dit geeft [...] een prachtmogelijkheid om b.v. aan de schroef of het roer te werken.

   http://www.kombuispraat.com/viewtopic.php?f=1&t=2439&start=96,

   De lading werd gelost maar men zat nog wel met het probleem dat de overboord onder water bleef en zo een groot schip kroppen viel ook niet mee. Aan de wal was al een nieuwe spindle in de maak want tekeningen met de goede maten waren aan boord. De stuurman werd opgedragen een ballastplan te maken om de overboord boven water te krijgen dit lukte in zoverre dat de top van de overboord ongeveer 15 cm boven water kwam.

   http://www.cnooks.nl/index.php?p=711

   In de Middellandse Zee, onderweg naar de Perzische Golf, werd in de machinekamer geconstateerd, dat via het schroefas-lager water naar binnen lekte [...]. Na het passeren van het Suez-kanaal ging het schip op een rustig plekje ten anker in de Golf van Suez. Het schip werd gekropt, 'kop omlaag - kont omhoog' om het zo maar eens te zeggen, door zoveel mogelijk ballast naar voren te pompen. Tijdens de reparatie van het schroefas-lager was er genoeg tijd om een sloep te strijken en met een groepje belangstellenden een rondje om het schip te varen.

   https://sites.google.com/site/jandissel2/vitrea

   Na de lossing werd het schip zoveel gekropt, dat het vlak van de voorpiek boven water kwam. Deze tank liep vanzelf leeg.

   http://www.raadvoordescheepvaart.nl/bestanden/1978+9+Britsum.pdf,