kukelen


kukelen 1.0

(informeel)

vallen; tuimelen
Alleen gebruikt in of met een voorzetselbepaling.

Semagram


Kukelen…

is een handeling

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   • in het water kukelen
   • in een gat kukelen
   • naar beneden kukelen
   • op de grond kukelen
   • over een stoel kukelen
   • uit bed kukelen
   • van een stoel kukelen

   Zoals de tantes roken, zoals zij liepen, dat wiste elke twijfel uit: zij achtten zich zeker van hun plaats onder de zon, de zon die zou verbleken als tante Irmgard niet meer bitste, die zou uitdoven als tante Leonoor niet meer jubelde, die uit de hemel naar beneden zou kukelen als zij niet langer samen sliepen in het grote bed dat kreunde en kermde onder hun gewicht.

   Zonder genade, Renate Dorrestein,

   Ik wist zeker dat ik nooit ouder zou worden dan dertig. Voorbij die grens kukelde je in een diep zwart gat genaamd: de burgerlijke dood.

   Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid, Ronald Giphart,

   Hijgend haalde ze hem in, liep voor hem uit, keerde zich naar hem om en deed een greep naar zijn handen, mis, nogmaals, weer mis, maar ten slotte verstrengelden ze, de Duivel trok haar naar zich toe, ze kukelden op de grond.

   Berichten uit Maanzaad Stad, Abdelkader Benali,

   Omdat zij was vergeten dat zij nu juist dat krukje daar had neergezet, kukelde ze erover met blaadje en al en de koffie doorweekte haar zijden bloesje.

   NRC,

   Ik probeer mijn linkerbeen uit bed te krijgen, dan zal de rest wel volgen. Dat gebeurt sneller dan ik had verwacht. Ik kukel uit bed.

   http://www.hoofdpijnpatienten.nl/migraine.htm

   Ongeveer vanaf hier ben ik mijn vader kwijtgeraakt. Alsof hij van de aarde was gekukeld op een onbewaakt moment, een twee drie en hop met zijn polsstok naar een andere dimensie gesprongen.

   De dag van de jas, Nelleke Zandwijk,

   met bijwoord


   • ondersteboven kukelen

   Sommige podiumbestormers kwamen ongelukkig neer op de rand van het podium, of kukelden ondersteboven tussen de hekken om vervolgens met harde hand te worden verwijderd.

   NRC,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   kukelen 2.0

   ( Gezegd van een haan)
   kraaien; kukeleku roepen

   Semagram


   Kukelen…

   is een handeling

     Algemene voorbeelden


     Deze zoon, een minkukelig haantje, kleiner dan de andere twee hanen en zelfs kleiner dan de hennen, maar altijd kakelend en kukelend en heel gewichtig doend, heeft de aanval geopend.

     http://www.jeanne-doomen.net/doodle.html

     De leiders hadden zich in het bos verstopt en maakten allerlei dierengeluiden. De opdracht voor de groepjes was om alle dieren te zoeken door op hun geluid af te gaan. Zo hoorde je zelfs een haan kukelen laat op de avond!

     http://www.bctrilan.nl/activiteiten.html,

     Onze haan vindt het leuk om voor vijven onder mijn raam te gaan staan en zo hard als hij kan te kukelen!

     http://riannegriffioen.waarbenjij.nu/site/index.php?page=message&id=2429270,