laagwaardig betalingsverkeer


laagwaardig betalingsverkeer 1.0

(financiële sector)

giraal betalingsverkeer tussen bedrijven, overheidsinstellingen en consumenten waarbij in een groot aantal transacties een betrekkelijk geringe hoeveelheid geld wordt overgemaakt

Algemene voorbeelden


Het is gebruikelijk dat in het girale betalingsverkeer onderscheid wordt gemaakt naar hoogwaardig (ook wel: topgiraal) betalingsverkeer tussen financiële instellingen en naar laagwaardig (massaal) betalingsverkeer tussen bedrijven, overheid en consumenten [...]. Bij het topgiraal betalingsverkeer is sprake van een beperkt aantal transacties (16.000 per werkdag) en met een zeer hoge waarde (70 miljard euro per werkdag) [...]. Bij het massale betalingsverkeer is er sprake van zeer veel transacties (8 miljoen per werkdag) met een relatief lage waarde (5 miljard euro per werkdag).

http://www.dnb.nl/