laagwaardig water


laagwaardig water 1.0

water van zodanig slechte kwaliteit dat het niet aangewend kan worden voor hoogwaardige toepassingen, met name voor het gebruik als drinkwater, maar wel voor bijvoorbeeld toiletspoeling

Algemene voorbeelden


De totale milieukosten van de aanleg en het gebruik van de individuele of collectieve opslag en de distributiesystemen van laagwaardig water (hemelwater, grijs water, enz.) moeten echter berekend en afgewogen worden ten opzichte van de huidige milieukost.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html