lasteren


lasteren 1.0

onware en moedwilllig verkeerde zaken vertellen om iemands goede naam te beschadigen; in overgankelijk gebruik: door laster de reputatie aantasten van iemand; iemand belasteren

Semagram (extra betekenisinformatie)


Lasteren…

is een handeling

   Hoofdsemagram: kwaadspreken


   Algemene voorbeelden


   Beweringen doen die ongestaafd blijven, liegen, lasteren, verdacht maken, halve waarheden verkondigen die nòg verlammender zijn dan hele leugens, belachelijk maken van zaken die dit niet verdienen, honen wat geprezen dient te worden, en omgekeerd, mikken op de persoon in plaats van op het werk van de persoon, feiten verdraaien, waarheden negeren.

   De bierkaai. Kladboek 2, Jeroen Brouwers,

   Combinatiemogelijkheden


   met object


   • iemand lasteren

   Wij oefenen ons recht van antwoord uit ten overstaan van uw artikels die zijn verschenen in uw editie van 2 april 1996 [...], dewelke op ernstige wijze Overseas Missions Secretariat alsmede de leidinggevende personen ervan lasteren. U deelt mee uw inlichtingen te hebben verkregen van het dagblad De Morgen en op basis van de openbaringen door een zogezegde "ex-boekhouder van OMS". Wij betreuren het feit dat u niet de nodige voorzorg aan de dag hebt gelegd om de juistheid na te gaan van deze inlichtingen.

   De Standaard,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: over

   • lasteren over iemand

   Wat jij doet is iemand vals beschuldigen en dus lasteren over die persoon. Ik heb je opgeroepen om die claim te bewijzen, dat kan je natuurlijk niet. Dus hou op met die valse beschuldigingen.

   http://www.skynet.be/index.html?a=posts&l1=communication&l2=forum&l3=home&l4=&p1=23330&p2=13&new_lang=nl,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   lasteren 2.0

   God, een godheid, een heilige of aanbedene diep beledigen door een bewust verkeerde of oneerbiedige voorstelling of door opzettelijk misbruik van diens naam; zich smalend uitlaten over God, een godheid, een heilige of aanbedene

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Lasteren…

   is een handeling

   • [Activiteit of handeling] drukt een belediging uit; getuigt van geringschatting, van gebrek aan achting
   • [Wijze] gebeurt door een bewust verkeerde of oneerbiedige voorstelling of door bewust naamsmisbruik
   • [Object betroffen] is gericht tegen God, een godheid of een heilige of aanbeden persoon

    Combinatiemogelijkheden


    met object


    • God lasteren
    • een heilige lasteren
    • Maria lasteren

    Als er sprake is van opzettelijk en doelbewust misbruik van Gods naam spreken we van godslastering of blasfemie. Ook zonder Gods naam te noemen (en zelfs in keurige bewoordingen soms) kan iemand God lasteren door wat hij over God zegt en het beeld dat hij van God schept.

    http://www.bondtegenvloeken.nl/overvloeken.php,

    Het was dus genoeg als een aanhanger van een der honderden goden die ons land rijk is verklaarde dat hij gekrenkt was door een ongelovige die zich smalend over een of andere god (of over Jezus Christus) had uitgelaten. Opgemerkt moet worden dat men Maria of de roomse heiligen vrijelijk mocht lasteren, want in hen geloofden de protestanten niet, die [...] de wet hadden helpen indienen.

    Het weerbarstige woord, Anton Constandse,