leprozenhuis


leprozenhuis 1.0

afbeelding

Bron: Vysotsky
( CC BY-SA 3.0 )

doorgaans buiten een stad of dorp gelegen gebouw waar lijders aan ziekten zoals lepra werden ondergebracht om verdere uitbreiding van de besmetting te voorkomen; gebouw waar lepralijders verbleven

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een leprozenhuis…

is een gebouw

  • [Functie] diende om te wonen en lijders aan besmettelijke ziekten af te zonderen van de rest van de bevolking
  • [Plaats] lag doorgaans afgelegen buiten een stad of dorp
  • [Tijd] was in gebruik in de middeleeuwen en de daaropvolgende eeuwen
  • [Belanghebbende of begunstigde] was bestemd voor leprozen en personen met een besmettelijke ziekte

Algemene voorbeelden


Door de leprozen af te zonderen, wilde men voorkomen dat andere mensen ook besmet zouden worden. Meestal werden deze inrichtingen daarom buiten de stadsmuren of dorpsgrenzen gebouwd. Er waren alleen in Nederland al tientallen steden met een leprozenhuis, waaronder Amsterdam, Arnhem, Delft, Den Haag, Haarlem, Kampen, Middelburg, Rotterdam, Sneek, Utrecht en Zwolle.

http://www.overstraatnamen.nl/2012/12/lazarus-op-zijn-lazer-geven-in-de.html,

Portretten van drie regentessen van het leprozenhuis in Amsterdam, Ferdinand Bol, ca. 1668 [...]. Van oorsprong huisvestte het leprozenhuis leprapatiënten. Aangezien de besmettelijke ziekte in de 17de eeuw nauwelijks nog voorkwam, werden er vanaf dat moment ook mensen met andere aandoeningen verzorgd. Drie regentessen voerden het huishoudelijk beheer: van het toezicht op de bedienden tot de inkoop van goederen.

https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-C-367

1348. Via de haven van Sluis komt de pest in het land. Ook het Brugse Vrije werd zwaar getroffen. Er waren leprozenhuizen opgericht in Brugge, Damme, Hoeke en Sluis.

http://www.zwinstreek.eu/geschiedenis/tijdslijn?start=800,