luttel


luttel 1.0

klein qua omvang; niet omvangrijk; gering

Algemene voorbeelden


"Drie stuivers is op zichzelf al een luttele beloning," meende de rechter.

Wij, heksen, Roger Pieters,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een luttele 140 gram
 • een luttele 150 BEF
 • luttele 21 seconden
 • een luttele 2,5 procent
 • een luttele 3,9 miljoen
 • een luttele 4 minuten

Het tenue weegt verder een luttele 140 gram, 100 gram minder dan twee jaar geleden.

De Telegraaf,

U krijgt 52 p. lectuur, waarvan slechts 8 p. reclame, voor een luttele 150 BEF.

http://perswww.kuleuven.ac.be/~u0000220/lijst_tijdschriften.html,

Gisteren nam de Fransman Jean-Pierre Fontenay de ritzege voor zijn rekening, en nadert tot op luttele 21 seconden van zijn ploegmaat, de Japanner Shinozuka.

De Standaard,

Eenzelfde ontwikkeling is zichtbaar in de sociale voorzieningen. Maakten die in de jaren twintig een luttele 2,5 procent van ons nationale inkomen uit, in 1980 niet minder dan 28 procent.

NRC,

Een tekort van een luttele 3,9 miljoen op een begroting van meerdere jaren is er ontstaan, en iedereen schreeuwt plotseling moord en brand, en een wethouder ziet zich verplicht op te stappen.

NRC,

Ondergetekende opperde dat hij toch wel de beste versie van de film had gezien: de 240 seconden durende trailer. Op 4 minuten de Titanic gebouwd, gevaren en gezonken zonder daarbij enig detail van het verhaal te verliezen. Dat noem ik nog eens een film. Ongetwijfeld waren de dames het daar niet helemaal mee eens want in deze film speelt Leonardo Di Caprio mee. En die zijn tijd verkorten tot een luttele 4 minuten dat is bijna net zo erg als het oudste beroep ter wereld uit oefenen.

http://users.tijd.com/delink/,

 • een luttel aantal

Maar welk excuus Portugal heeft om het luttele aantal van 18 aanvragen te verantwoorden, is niet duidelijk.

De Standaard,

Zijn reeks experimenten en vernieuwingen in de schaatssport - van klapschaats, klapskeeler en carveschaats tot haaienvinnenpak en 3D-schaats - is even indrukwekkend als het aantal zeges dat hij in een luttel aantal jaren bij elkaar heeft gereden: Nederlandse titels op kunst- en op natuurijs, drie keer achtereen de eindzege in de zesdaagse, twee keer achtereen de Cup voor het klassement, natuurijszeges en een groot aantal dagzeges op kunstijs.

http://www.gelster.nl/janmaarten/leren_van_jm.htm

In mijn lang en gelukkig huwelijksleven ben ik mijn vrouw slechts een luttel aantal keren ontrouw geweest en dat weet ze, anders zou ik er niet over schrijven.

De wekker, André Janssens,

Toen werd in een luttel aantal minuten praktisch de gehele basis Ahlhorn, ten zuiden van Oldenburg in Noord-Duitsland, op onverklaarbare wijze van de kaart geveegd.

http://users.skynet.be/verganeglorie/

Waar de prins landde ontstond een havenstadje dat men Portree (Koningshaven) noemde, inmiddels een slaperig toeristenplaatsje waar het, afgaand op het luttel aantal scheepjes, met de visserij bar en boos gesteld is.

NRC,

 • een luttel bedrag
 • de luttele prijs

Het gaat ook nog eens om een luttel bedrag op een exploitatiebegroting van vele miljoenen, zei Jan Hagedoorn (CDA) maandagavond in de commissie cultuur.

Meppeler Courant,

Ze kosten slechts 500 frankskes (12.39 Euro) per stuk en wilt het helemaal bont maken, dan bestelt ge de prent met kader en al voor de luttele prijs van 1000 Bef (24.79 Euro).

http://users.tijd.com/~tdn00252/tzwnr105.htm,

luttel 2.0

klein qua aantal; gering; weinig; enkel

Algemene voorbeelden


Het gevecht om de nog luttele banen in Nederland woedt vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

NRC,

En toch konden ze haar de Franse les niet laten volgen, hoezeer zij er hem ook om smeekte, op haar knieën bijna en hangend aan zijn jaspanden want er werd geld voor gevraagd, luttel maar toch geld.

Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

'T gesprek met Popper is het meest begrijpelijke maar er staat dan ook, voor wie Popper kennen, luttel nieuws in.

Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

Je kan een elektricien uit Limburg laten komen met het oog op de kostprijs, maar die luttele winst ben je meteen weer kwijt door de gebrekkige service na verkoop.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • luttele bladzijden
 • luttele centen
 • luttele dollars
 • één luttele frank
 • luttel geld
 • luttele procenten
 • één luttel puntje
 • luttele puntjes
 • luttele regels

Zolang zij las was Floors stem vast en helder, en ik voelde hoe zij en Julia in deze uren het ziekenhuis vergaten, en ongehinderd door tijd en ruimte reisden, in luttele bladzijden miljoenen jaren overbruggend, troost zoekend in de verre verwantschap met alles wat ooit geleefd had, en in de nietigheid van één leven in die enorme diversiteit.

Zuiderkruis, Pauline Slot,

Omdat deze bondgenoot heeft gedreigd anders zijn heil in de vijandige Sovjet-Unie te zoeken, verkopen wij ons gas op aandrang van de NAVO-bondgenoten tegen luttele centen per kubieke meter.

http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Aardgas/baten.html

Twee Canadese restaurateurs kochten dit Landschap met regenboog voor luttele dollars in 1988.

De Standaard,

Mijn vraag is: kan het niet wat soberder, en kan men deze reclame-adverteerders niet vriendelijk vragen dat ze één luttele frank op duizend gespendeerde franken investeren in een fonds dat aangewend wordt voor toegepast, praktijkgericht onderzoek in de preventieve gezondheidszorg voor jongeren?

De Standaard,

Daar was het dat onze dichter voor luttel geld de oude schrijfmachine kocht van een geheimzinnig meisje.

Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

Koopwaren allerhande werden er door alle soorten van kramers en leurders aangeboden, terwijl liedjeszangers het nieuws van de dag bezongen en je voor luttel geld in een tent kon gaan kijken naar een aapmens en een zeemeermin.

De Standaard,

De ervaring leert echter dat de respons op dergelijke enquêtes gering is, vaak luttele procenten, maar op basis daarvan trekt men wel conclusies voor de gehele doelgroep.

http://www.inframatch.nl/ONLINE/

Maar Hill reed er al drie keer met een F1 en heeft aan één luttel puntje genoeg.

De Standaard,

Bij 4-5 stond hij op zeven luttele puntjes van de eindzege.

De Standaard,

De Uruguayaan Eduardo Galeano schreef de sprookjesachtige verhalen die het bevat, soms luttele regels, dan weer verscheidene bladzijden lang.

NRC,

In een paar luttele regels kom je enkel je eigen onmacht en tekort tegen.

De Standaard,

 • luttele centimeters
 • luttele decameters
 • kilometers, meters, millimeters]

Moord als een waarschijnlijke hypothese of moord als feit, het was het verschil tussen een schot op de paal en een echt doelpunt, een verschil van luttele centimeters, maar desondanks het verschil tussen alles of niets, tussen winnen of verliezen.

De zonnewijzer, Maarten 't Hart,

In Aqua Minerale stegen plots rook en vonken op uit het rechtervoorwiel. Luttele decameters verder blokkeerde het.

De Standaard,

Ik was daar niet bij, en tegelijkertijd was ik er wèl bij want ik zag het op slechts luttele kilometers afstand van de plaats waar zij voet op aarde zette in mijn huiskamer op de televisie gebeuren.

Winterlicht. Een vergeetboek, Jeroen Brouwers,

De fiets wordt bewaard in de kapel van de Madonna del Ghisallo, een befaamd bedevaartsoord voor wielertoeristen, luttele kilometers van Albese, de geboortegrond van Casartelli.

De Standaard,

Luttele meters over de aankomststreep valt hij uitgeput in de armen van de Sonja, de ergotherapeute van dagcentrum Omega uit Wetteren.

De Standaard,

Op het checkpoint Erez, luttele meters van de plek waar de Israeliërs een hoge, elektronisch bewaakte muur aan het optrekken zijn, echoot Friejs tegenspeler Ze'ev nuchtertjes: "Het enige waar de Palestijnen aan denken is staatvorming."

NRC,

Na tien minuten kreeg Sander Brand een uitgelezen mogelijkheid om de score open te breken, maar zijn push na de slimme pass van Marc Luichjes ging luttele millimeters naast het doel.

Meppeler Courant,

 • luttele dagen
 • luttele decennia
 • luttele jaren
 • luttele maanden
 • luttele milliseconden
 • luttele minuten
 • een luttel ogenblik
 • luttele ogenblikken
 • een luttele seconde
 • luttele seconden, secondes
 • luttele tijd
 • luttele uren
 • luttele weken

In vraaggesprekken met kranten, luttele dagen later, hekelden de regeringsleider en zijn partijgenoot Eric Van Rompuy, de Vlaamse minister van Economie, wel in scherpe bewoordingen de Franstaligen en in het bijzonder de PS.

De Standaard,

Luttele dagen na de waarschuwing van de FBI over een mogelijke 'cyberoorlog' vanuit het Midden-Oosten blijkt de Amerikaanse website van Lucent te zijn aangevallen.

Nederlands Dagblad,

Je hoeft niet te wachten tot er een wettelijke regeling voor zorgverlof is en die luttele dagen waar het nu om gaat, stellen ook niet zoveel voor.

http://www.human.nl/,

Dat belet niet dat voor de materiële welvaartsstijging van een deel van de wereldbevolking een kostbare prijs is betaald: in luttele decennia is veel verloren gegaan, wellicht voorgoed.

De Standaard,

Dat typische tv-format van 25 minuten situatiekomedie, waarin tegenpolen elkaar met rappe oneliners bestoken om altijd weer broederlijk bij het begin te eindigen, is in luttele decennia tot een kunstvorm verfijnd.

NRC,

Het was de eerste sigaret die ik in mijn leven ging roken en ik nam mij heilig voor het niet bij die ene te laten maar mij de luttele jaren die mij nog restten geheel en al te pletter te roken.

Een treurige afdronk, Levi Weemoedt,

Die zaten gelukzalig te grienen op de eerste rij, fantaserend over de echtgenoot die zij nooit hadden ontmoet maar die, in luttele jaren slechts, hun troetelnicht ten deel zou vallen.

Het goddelijke monster, Tom Lanoye,

Wat in het voorjaar nog was begonnen als een vertrouwenscrisis, ontpopte zich in luttele maanden als een gevecht om te overleven.

NRC,

Voor het eerst sinds vijf jaar wordt Agades opnieuw aangedaan. Luttele maanden na het verongelukken van Mano Dayak, de man die de Dakar naar de Nigerese hoofdstad bracht.

De Standaard,

Om onze vlucht te dekken gooiden we brandende staven dynamiet uit het raam, alleen waren we vergeten dat de raampjes dicht waren, zodat de staven recht in onze schoot belandden, luttele milliseconden voor de explosie.

Speed, Paul Verhaeghen,

In die luttele minuten, die in de stoel echter een eeuwigheid lijken, wordt geduwd, geklopt en gewreven over elke stramme spier, vezel en pees.

de Volkskrant,

Tegenover buitensporig lange films als Lars von Triers The Kingdom en Tsahal van Claude Lanzmann voorziet het programma van het Film Festival Rotterdam in een aparte afdeling korte films. Het zijn er zeventig in totaal, waarvan sommige toch nog bijna een uur duren, en andere luttele minuten.

NRC,

Luttele minuten later knalde Snoeckx een verre ingooi van Brocken op de lat.

De Standaard,

Binnen de begrenzing van een luttel ogenblik was deze fraaie heer omgetoverd van vrij mens in gevangene.

De doosjesvuller en andere vondsten, Janwillem van de Wetering,

In haar volmaakte lichaam zat een kracht die alles om haar heen tot overgave dwong en ook hem in luttele ogenblikken had veroverd.

Vertraagde roman, Leon de Winter,

Dat lijkt een respectabele leeftijd, maar in het licht van de totale levensverwachting van Lotisico is dat slechts een luttele seconde.

NRC,

Zelfs hondsziek haalde Peterhansel nog de bovenhand, weze het met één luttele seconde.

De Standaard,

In de film "Terminator 2" zien we hoe robot-mensen worden beschoten, waardoor hun lichaam vol gaten zit. Vervolgens herstellen ze zichzelf in luttele seconden: het concept van intelligente hardware.

http://users.telenet.be/Ekons/webservices/dynl.htm

Een eenheid mariniers vergiftigt de speekselklieren met een hydrofiele chemische substantie die in luttele seconden al het vocht aan de mondholte onttrekt.

Rupert: een bekentenis, Ilja Leonard Pfeijffer,

De emancipatiegedachte heeft over een breed front gezegevierd en het aandeel van vrouwen in de betaalde arbeid is in luttele tijd aanzienlijk gestegen.

http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah143/nl/persbericht.htm,

Luttele tijd later ging ik zelf richting privaat.

In liefdes naam, Greta Seghers,

Volgens Haagse maatstaven deed Van Gulik niet veel op de ambassades waar hij was gestationeerd, maar in de luttele uren die hij dagelijks voor het Koninkrijk werkte, deed hij wonderen.

NRC,

Luttele uren nadat de Kamer hem had witgewassen van de aantijgingen over seks met jongeren onder de zestien jaar, haalde hij zwaar uit naar de liberalen.

De Standaard,

Luttele weken later kon opgelucht worden vastgesteld dat een grote financiële catastrofe afgewend was: de koersen gingen opnieuw opwaarts.

De Standaard,

met bijwoord


 • amper luttele
 • maar luttele
 • slechts luttele

Het nieuwe Securex-centrum te Koksijde is gelegen op amper luttele minuten rijden van De Panne, Veurne en Nieuwpoort en is probleemloos te bereiken.

http://www.securex.be/nl/group/press/default.html,

Sissinghurst is maar luttele mijlen van Great Dixter verwijderd.

NRC,

Daar hebben ze na de oorlog maar luttele exemplaren van uitgedeeld hier in België.

Volgend jaar in Berchem, Leo Pleysier,

Slechts luttele seconden heeft de boot op volle kracht nodig om de overtreder te kunnen enteren.

Meppeler Courant,

Over vijf jaar wil de Unisource-voorzitter een marktaandeel van 20 procent in de grote Europese landen, waar hij nu slechts luttele procenten toucheert.

NRC,

Tussen boot en sluiswand zaten slechts luttele centimeters.

Meppeler Courant,

( archaïsch)
 • te luttel

Te veel geestrijk vocht nuttigen, was niet altijd geraadzaam. Sommigen konden echter niet aan de verleiding weerstaan en zongen: "Bierken, bierken, ik zal u zuipen, al moet ik handen en voeten naar huis toe kruipen". Soms had dit ernstige gevolgen want zei men niet: "Van klinken en drinken, komt hinken en zinken" of "Meer zijn er dood gedronken, dan in zee verdronken". Daarom deze waarschuwingen: "Van te luttel door de keel, sterft er min als van te veel" of "Veel dwazen sterven van volle glazen".

De Standaard,

overig


 • één luttel
 • één luttele

Maar Hill reed er al drie keer met een F1 en heeft aan één luttel puntje genoeg.

De Standaard,

Zelfs hondsziek haalde Peterhansel nog de bovenhand, weze het met één luttele seconde.

De Standaard,

Mijn vraag is: kan het niet wat soberder, en kan men deze reclame-adverteerders niet vriendelijk vragen dat ze één luttele frank op duizend gespendeerde franken investeren in een fonds dat aangewend wordt voor toegepast, praktijkgericht onderzoek in de preventieve gezondheidszorg voor jongeren?

De Standaard,

 • enkele luttele dagen
 • enkele luttele uren
 • enkele luttele woorden

Hoogtepunten waren de vastenavond- en halfvastenfeesten: de wereld op zijn kop tijdens de jaarlijkse carnavalvieringen, waarbij de overheid zich gedurende enkele luttele dagen vrij tolerant toonde tegenover de buitenissige bombarie waarin het volk zich blijkbaar met zoveel onbezonnen en onbevangen gemakkelijkheid wist te bewegen en waar de tijdens het jaar opgekropte frustraties en collectieve benauwenissen ongehinderd geridiculiseerd en weggelachen konden worden.

http://www.gentsefeesten.be/geschiedenis/aindex.htm,

Maakte ik dan zo'n naïeve indruk op mijn medemensen – ik, die enkele luttele uren later een lading cocaïne over de grens zou brengen, helemaal naar Berlijn, waar straatgevechten en opstootjes plaatsvonden?

Emmeke, Jan Lampo,

Alleen de stilte na een optreden, de diepgaande voorbereidingen, de uitputtende vereisten en die enkele luttele woorden na een intens en alles vergend optreden kunnen vergoeden wat een jarenlange inspanning heeft vereist.

http://www.balletlecygne.homestead.com/

luttel 3.0

onbeduidend; onbetekenend; onbelangrijk; klein

Algemene voorbeelden


Als die man mij wil straffen voor een paar luttele diefstalletjes, die ik eigenlijk pleeg uit een soort verveling en om het spel en waarbij ik toch niemand lichamelijk kwaad doe, dan zal zo'n man toch zeker ingrijpen als hij mijn brief leest?

Annie Berber en het verdriet van een tedere crimineel, Yvonne Keuls,

Luttel zijn mijn woorden, lutteler nog dan de alwijze machtig is.

De menagerie van de schamele drie, J.M.H. Berckmans,

Meer dan dertig jaar van wachten komen tot een einde, en zal ik zeggen dat het als niet meer voelt dan drie seconden, iets luttels, onbetekenends?

De langverwachte, Abdelkader Benali,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een luttel detail
 • luttele details

Als Dominant hoor je daar voldoende rekening mee te houden wil je niet het risico lopen dat het spel op zo'n luttel detail gaat vastlopen.

http://users.telenet.be/speelsite/wmind.html

Bijna algemeen werd de Principeverklaring over Voorlopige Zelfbestuursafspraken uit 1993 gepresenteerd als een volledig vredesverdrag, waarvan nog slechts luttele details moesten worden uitgewerkt.

NRC,