maatschap


maatschap 1.0

((vooral) in Nederland)

samenwerkingsvorm waarbij twee of meer personen (leden of maten) vaak eenzelfde soort beroep uitoefenen (bijv. boer, accountant, advocaat, arts of grafisch vormgever) of geld of goederen daarvoor inbrengen met als doel het voordeel dat uit deze samenwerking voortkomt te delen; overeenkomst voor een economische samenwerking, vaak binnen een bepaald beroepsgroep

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een maatschap…

is een samenwerkingsvorm

 • [Leden] wordt gevormd door meerdere ondernemers (de maten of leden) die samen onder een naam een onderneming hebben waarin zij vaak ieder hetzelfde beroep uitoefenen (bijvoorbeeld bij boeren of bij beoefenaars van een zogenaamd vrij beroep, zoals accountant, advocaat, arts of grafisch vormgever)
 • [Plaats] is een Nederlandse vorm van samenwerking
 • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] moet sinds 1 juli 2008 ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel
 • [Betrokkene] bestaat vaak uit samenwerkende kunstenaars, specialisten of boeren
 • [Recht] is geen rechtspersoon
 • [Gelijkenis] lijkt sterk op een vennootschap onder firma (vof)
 • [Onderscheid of tegenstelling] verschilt van een vennootschap (vennootschap onder firma), omdat het in een maatschap eerder om samenwerking in een beroep gaat, terwijl het in een vennootschap om samenwerking als onderneming gaat en verschilt in juridische zin op het punt van aansprakelijkheid: in een maatschap kunnen leden alleen voor een deel van de schuld aansprakelijk worden gesteld en niet voor de gehele schuld
 • [Voorbeeld of specimen] wordt onderscheiden in een stille maatschap of een openbare maatschap (zie onderstaande verbindingen) en kent de specifieke vormen man-vrouwmaatschap, variantmaatschap en vlootmaatschap

Algemene voorbeelden


De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen, 'maten' genoemd, die met dat wat zij inbrengen een bepaald doel nastreven. De inbreng van de maten kan bestaan uit arbeid, geld en/of goederen. De afzonderlijke maten zijn niet verplicht allen een gelijke hoeveelheid in de gemeenschap te brengen. De maatschapsvorm wordt veel gebruikt door - vrije - beroepsbeoefenaren. Bijvoorbeeld een maatschap van artsen of accountants. Ook in de agrarische sector wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de maatschap als organisatievorm.

http://www.notarislelystad.nl/

De maatschap lijkt in veel opzichten op de vennootschap onder firma. Er is één belangrijk verschil tussen beide rechtsvormen, namelijk op het punt van de aansprakelijkheid van de leden c.q. vennoten. De leden van de maatschap zijn ten opzichte van derden ieder voor gelijke delen aansprakelijk voor schulden van de maatschap. Derden kunnen de individuele leden van de maatschap derhalve niet aanspreken voor de gehele schuld van de maatschap.

http://www.advocaten.nl/oudeadvocatennlwebsite/folder03.htm

Momenteel zijn er bijna 27.000 boerinnen sámen met een man bedrijfshoofd. Twintig jaar geleden waren dat er nog maar zo'n 5000. Door te kiezen voor een maatschap als bedrijfsvorm, waarbij man en vrouw samen aan het hoofd staan, bouwt ook de boerin een pensioen op. Bovendien is een maatschap een juridisch aantrekkelijke constructie.

Nieuwsblad van het Noorden,

Arend Zoer kan zich overigens boos maken over de verhalen dat Desteny van Jennie afgepakt zou zijn. Het paard was van de maatschap en is altijd door Albert gereden. Vorig jaar wilde Jennie de schimmel ineens overnemen en Albert vond dat wel goed.

NRC,

Deze maatschap is ook hoofdhuurder geworden, met dien verstande dat de ijsclub over de periode van 1 november tot 1 maart huurder blijft.

Meppeler Courant,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een maatschap aangaan
 • een maatschap opheffen
 • een maatschap oprichten
 • een maatschap voeren
 • een maatschap vormen

Waarom ga je een maatschap aan? Om samen te werken, samen verantwoordelijkheid te delen, om het beter te krijgen en om gelukkig te zijn.

http://www.a-otten.nl/

Tot slot kunt u de maatschap opheffen en doorgaan als bv. Laat u hierover goed informeren door uw notaris en belastingadviseur.

http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2008-01-03/edition/null/page/87?query=U.%20Lof&sort=relevance,

Weet je wat er gebeurde toen de zorg geprivatiseerd werd? Specialisten namen massaal ontslag en richtten een maatschap op en zo gebeurt het nu dat een radioloog €750.000,- per jaar opstrijkt.

http://www.ovinnederland.nl/viewtopic.php?f=16&p=216122,

De 63-jarige boer uit Linde volgde de cursus 'de Ommezwaai' samen met zijn schoonzoon Gerrit van Leussen met wie hij een maatschap voert.

Meppeler Courant,

De nieuwe arts Hoitzing zal met huisarts J.Th. Hoving een maatschap gaan vormen; dat betekent dat de Huisartsenpraktijk Ruinen voortgezet zal worden op het adres Kloosterstraat 8 in Ruinen.

Meppeler Courant,

met adjectief ervoor


 • een grote maatschap
 • de grootste maatschap
 • kleinere maatschappen
 • de oude maatschap
 • de voormalige maatschappen

"Het is niet zo dat artsen in dienstverband per definitie slecht zijn, maar ze werken niet als een vrije beroepsbeoefenaar. Ze missen de prikkel om dat stapje extra te doen dat de ander wel zet omdat die zijn eigen baas is." Willems vindt dat de specialisten misschien nog wel aan de lokale pogingen zouden kunnen meedoen, maar dan zouden ze er voor moeten zorgen dat in het ziekenhuizen al hun neuzen in dezelfde richting staan. Het beste kan dat worden bereikt door de gehele medische staf in één grote maatschap per ziekenhuis onder te brengen.

NRC,

Wij hebben in dit ziekenhuis de grootste maatschap van neurochirurgen in Nederland.

Reformatorisch Dagblad,

Vooral chirurgen, gynaecologen, anesthesisten, kinderartsen en internisten worden frequent opgeroepen als ze nacht- of weekenddienst hebben, en in kleinere maatschappen hebben ze dat vaak.

NRC,

Na het uiteenvallen van de oude maatschap door een diepgaand meningsverschil over het functioneren van chirurg Doeven werden drie nieuwe chirurgen aangesteld: Janssens de Varebeke, Grubben en Van Emststede.

Meppeler Courant,

De maatschap is voortgekomen door fusie van de voormalige maatschappen algemene heelkunde van de beide locaties.

http://www.webziekenhuis.nl/interest.htm

 • de Amerikaanse maatschap
 • de Zwolse maatschap

De strafvervolging van de Amerikaanse maatschap deed zowel Deloitte Touche als Ernst Young weglopen van de onderhandelingstafel.

Het Financieele Dagblad,

Het komende jaar wordt een nieuwe uroloog binnen de Zwolse maatschap aangetrokken, die zich vooral in het Diaconessenhuis zal manifesteren.

Meppeler Courant,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: met

 • een maatschap met advocaten en fiscalisten
 • maatschappen met meer collega's

"Ze zijn vaak in de minderheid binnen een maatschap met advocaten en fiscalisten, dus als de meeste stemmen gelden kunnen ze aan het kortste eind trekken", zo verklaart de voorzitter van de KNB, Dolf Plaggemars, deze bepaling.

NRC,

Veelal zitten zij in maatschappen met meer collega's, zodat het werk goed kan worden verdeeld.

Meppeler Courant,

Voorzetsel: van

 • een maatschap van advocaten
 • de maatschappen van specialisten
 • de maatschap van tuinders
 • de maatschap van urologen

In het onderhavige geval ging het om een maatschap van advocaten, die werkte met een Stichting Beheer Derdengelden.

NRC,

"Hier zijn ziekenhuizen bedrijfsverzamelgebouwen," chargeert Hendriks, doelend op de maatschappen van specialisten die binnen de ziekenhuizen werken.

Rotterdams Dagblad,

De verantwoordelijkheid voor het beleid van De Nieuwe Ronde wordt gedeeld door de maatschap van tuinders en de vereniging van consumenten: ook hier verschuift de verantwoordelijkheid richting consument.

http://www.google.nl/search?q=cache:Yr9RsYvdOMQJ:www.platformbiologica.nl/landbouw/lbcverslag1nov03.doc+consumentengroep+site:.nl=nl=lang_nl

De 59-jarige Van G. ging het overleg aan met de maatschap van urologen in de beide Zwolse ziekenhuizen.

Meppeler Courant,

in voorzetselgroep


 • binnen de maatschap
 • binnen een maatschap

Zeker twee, en waarschijnlijk vier, baby's zijn als gevolg van interne conflicten binnen de maatschap verloskunde-gynaecologie tijdens of vlak na hun geboorte overleden in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond.

NRC,

Mr. J.B., die de drie gedaagde dierenartsen al eerder bijstond in de problemen met de ex-collega, wees er nog eens nadrukkelijk op dat de ontwrichting binnen de maatschap aan Extercatte zelf te wijten is geweest.

Meppeler Courant,

In de afgelopen jaren is het maximale aantal therapeuten binnen de Maatschap op elf gekomen.

Meppeler Courant,

De verschillen tussen specialismen, tussen ziekenhuizen en zelfs tussen specialisten binnen een maatschap zijn groot.

NRC,

 • in een maatschap

In de jaren 80 heeft hij zich hoofdzakelijk beziggehouden met het maken van illustraties in opdracht. Hij deed dit in een maatschap, samen met Herman Tulp, een studiegenoot.

http://www.artactueel.nl/Exposities/realisme/Hans%20Parlevliet.htm

Hij woont sinds zestien jaar in Brazilië, is hier gekomen met niets meer dan een koffer met kleren en het idee om hier een boerenbedrijf te gaan beginnen. Acht jaar heeft hij gewerkt met een Nederlandse collega in een maatschap.

http://home-2.worldonline.nl/~ac28072/Koerier141.html,

Hij bleef anderhalf jaar hangen aan de universiteit en kwam in 1969 bij het Diaconessenhuis in Meppel terecht. 'Daar zat ik in een maatschap met zes man.'

Meppeler Courant,

 • behoren tot de maatschap
 • toetreding tot een maatschap

Men gaat hier uit van het principe dat de vissersboot het productieapparaat is en dat alle andere kostenfactoren zoals netten, brandstof en de vangst behoren tot de maatschap.

http://www.gomwvl.be/ned/econond/pdfF/zeevis.pdf

Indien deze unit onder uw leiding wordt opgebouwd en uitgebouwd kunt u vanaf het moment van bewezen succes elders nergens zoveel verdienen, job satisfaction realiseren of haalbaar uitzicht krijgen op toetreding tot de maatschap.

http://www.extra-talent.nl/page.php?pid=72=info_id=83

 • eigenaren van de maatschap
 • leden van de maatschap
 • penningmeester van de maatschap
 • secretaris van de maatschap
 • voorzitter van de maatschap

Er is op het bedrijventerrein ruimte genoeg, voor eventuele uitbreidingen in de toekomst, waarbij de eigenaren van de maatschap denken aan boxen en een röntgenafdeling voor paarden.

Meppeler Courant,

Door alle leden van de maatschap onder één dak samen te brengen, kan dat streven worden gerealiseerd.

Meppeler Courant,

Momenteel fungeert Jan V. als penningmeester van de maatschap, René D. als secretaris en als contactpersoon voor de huisartsen.

http://harten.net/beleidsplan.html

Het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek en het belastingadvieskantoor Loyens Volkmaars voeren besprekingen over "de meest vergaande vorm van samenwerking". Dat hebben mr. P. N., voorzitter van de maatschap van De Brauw, en mr. H.J. W., secretaris van de maatschap van Loyens, vanmorgen desgevraagd bevestigd.

NRC,

 • de naam van de maatschap
 • op naam van de maatschap

Maar als een advocaat zelf verdachte is, wordt het kennelijk wel opeens belangrijk om de naam van de maatschap te noemen.

NRC,

Nadat de grond een jaar op naam van de maatschap is gebruikt voor de melkproductie, kan het quotum met deze grond worden vervreemd.

http://www.prodzuivel.nl/pz/circulaires/cos/info-bulletin2002/frmBulletin2002.htm

met substantief erachter


 • de maatschap gynaecologie
 • de maatschap orthopedische chirurgen

Om problemen zoals in de maatschap gynaecologie in het Elkerliekziekenhuis te voorkomen, is het veel belangrijker om een goed functionerende medische staf te hebben met een door de directie geaccordeerd stafreglement, waarin bepalingen zijn opgenomen ter voorkoming en hantering van conflicten inclusief sancties bij niet-naleving.

NRC,

Arcus Zorgcentra en de maatschap orthopedische chirurgen van de Stichting Oosterscheldeziekenhuizen hebben daartoe een contract voor het zogeheten 'mesoproject' ondertekend.

Provinciale Zeeuwse Courant,

met eigennaam


 • de maatschap Huisartsenpraktijk Ruinen
 • de maatschap KPMG Meijburg
 • de maatschap Van Nelle
 • de maatschap Vrielink/Pekel

De maatschap Huisartsenpraktijk Ruinen vindt het gebouw De Waand uitermate geschikt als groepspraktijk.

Meppeler Courant,

Mr. J. van Horzen is per 1 januari benoemd tot voorzitter van de maatschap KPMG Meijburg, belastingadviseurs.

NRC,

John van Lit, voorzitter van de maatschap Van Nelle: "We zijn gewoon voor de gek gehouden door Unilever."

Rotterdams Dagblad,

De Maatschap Vrielink/Pekel wordt straks voortgezet 'ergens in Denemarken' met, in principe, de zwartbonte Holstein Friese koe.

Meppeler Courant,

met ander, nevengeschikt substantief


 • vennootschap onder firma, maatschap, besloten vennootschap en coöperatieve vereniging
 • een eenmanszaak, maatschap en vennootschap onder firma (vof)
 • een maatschap of vennootschap onder firma
 • vof's of maatschappen

Bij samenwerkingsverbanden als een vennootschap onder firma, maatschap, besloten vennootschap en coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid gelden deze voorwaarden voor de vennoten/maten gezamenlijk.

http://www.barneveld.nl/index2.html

Hij doelde op de overgang van een eenmanszaak, maatschap en vennootschap onder firma (vof) naar een bv, die vanaf 2001 belast is.

Algemeen Dagblad,

Ook is goed denkbaar dat de hoeveelheid en de aard van de inbreng van de meewerkende echtgenoot zodanig is dat de ondernemer met zijn echtgenoot een maatschap of vennootschap onder firma aangaat.

http://www.notarislelystad.nl/

De man/vrouw-firma's, die onder meer voorkomen in de vorm van Vof's en maatschappen, worden door de aanpassing van het urencriterium aangepakt.

http://www. belastingplan-2001. nl/

Vaste verbindingen


openbare maatschap

 1. maatschap die naar buiten toe als zodanig herkenbaar onder een bepaalde naam opereert

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een openbare maatschap…

  is een maatschap; is een samenwerkingsvorm

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] draagt een naam
  • [Activiteit of handeling] verricht activiteiten naar buiten toe onder een bepaalde naam
  • [Gelijkheid] heeft een aantal kenmerken van een vennootschap onder firma (vof)

   Vroeger merkten derden niets van het bestaan van een maatschap. Men sprak dan ook wel van de stille maatschap. Meer en meer treden maatschappen als organisatie naar buiten op. Wanneer maatschappen als zodanig aan het rechtsverkeer deelnemen onder een gemeenschappelijke naam, spreekt men van een openbare maatschap.

   http://www.notarislelystad.nl/

  stille maatschap

  1. maatschap die niet als zodanig herkenbaar naar buiten toe treedt; maatschap waarbinnen alle leden naar buiten toe in eigen naam optreden

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een stille maatschap…

   is een maatschap; is een samenwerkingsvorm

   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft naar buiten toe geen eigen naam
   • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] staat toe dat de vennoten onder hun eigen naam opereren
   • [Gelijkheid] komt in België ongeveer overeen met een stille vennootschap

    Vroeger merkten derden niets van het bestaan van een maatschap. Men sprak dan ook wel van de stille maatschap. Meer en meer treden maatschappen als organisatie naar buiten op. Wanneer maatschappen als zodanig aan het rechtsverkeer deelnemen onder een gemeenschappelijke naam, spreekt men van een openbare maatschap.

    http://www.notarislelystad.nl/

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen