maatschappelijk assistent


maatschappelijk assistent 1.0

((vooral) in België)

iemand die voor zijn beroep mensen in maatschappelijk en sociaal opzicht begeleidt en in probleemsituaties ondersteunt

Algemene voorbeelden


Maatschappelijk assistenten zijn mensen die oog hebben voor de problemen van mens en samenleving: de mens in zijn gezin, in zijn omgeving, in zijn werksituatie, in zijn vrije tijd. Als maatschappelijk assistent werkt de maatschappelijk assistent met mensen in de meest uiteenlopende situaties.

http://www.ha.be/bls/,

Professionele Bachelor in het Sociaal Werk. Titel: Maatschappelijk Assistent (SAW/PBA/SW) [...]. Je kunt kiezen uit twee afstudeerrichtingen + Maatschappelijk Werk + Personeelswerk [...] Maatschappelijk assistent: [...] Centraal in het beroep van een maatschappelijk assistent staat het 'assisteren' van mensen bij hun individuele, sociale, beroepsmatige, psychologische en fysiologische noden en bewogenheden.

http://www.xios.be/portal/alias__Rainbow/lang__nl-BE/tabID__3438/DesktopDefault.aspx,

Enerzijds helpen de maatschappelijke assistenten de gedetineerden bij de voorbereiding van de reïntegratie maar anderzijds hebben zij er een stem in of verloven of voorlopige vrijlatingen ook effectief toegestaan worden.

http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/beleid/documenten.htm,