marchanderen


marchanderen 1.0

(pejoratief)

onderhandelen over een prijs met loven, bieden en afdingen
Vaak met de negatieve bijgedachte aan pingelen of sjacheren.

Semagram


Marchanderen…

is een handeling

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: met

   • met iemand marchanderen

   'Ik heb je gezegd schat wat voor ruil we willen maken,' zegt Cora kalm alsof ze marchandeert op de markt met een onwillige klant.

   De meisjes van de suikerwerkfabriek, Tessa de Loo,

   • marchanderen over een prijs

   Men kon met hem marchanderen over de prijs maar niet over de deugdelijkheid. Dat dit geen holle frases waren, blijkt uit het feit dat er nog tientallen door hem gebouwde schepen in de vaart zijn en daaronder zijn honderdjarigen!

   http://www.camr.nl/nl/colin_nl.htm,

   U kunt ook voor de bodemprijs in de winkel kopen en/of erover marchanderen, want WEG is maar WEG en OP is maar OP, nietwaar, is nu de realiteit van de dag, met boeken en met kavels.

   http://www.thrillerboekwinkel.nl/,

   Vaste verbindingen


   marchanderen met iets (met name koopwaar)

   1. iets (koopwaar) sjacherend verhandelen

    Het stuitende trio begon te onderhandelen. De dikke Balsam had een zakje edelstenen onder zijn scrotum, besmuikt opende hij afgewend zijn broek. Krok marchandeerde met reepjes platina. Eindelijk was Dohm accoord. Het vreemde was: hij hield er in weerwil van zijn machtspositie een soort van begrensde tarifering op na, misschien omdat hij vroeger marktkoopman geweest was, waarbij het lovend en biedend zoeken naar een wederzijds tevredenstellend gemiddelde behoort.

    De nymfentrein en andere verhalen, Herman Pieter de Boer,

   marchanderen 2.0

   (pejoratief)

   tot een akkoord over iets trachten te komen door geven en nemen; over voorwaarden onderhandelen
   Vaak met de bijgedachte dat normen en beginselen daarbij moeten wijken voor zakelijke belangen en dan zoveel als: koehandel drijven.

   Semagram


   Marchanderen…

   is een handeling

     Algemene voorbeelden


     'Jij zat dus in de reclame,' zei hij, 'en je wou jezelf verlossen van die eeuwige koehandel en toen heb je je oog op de politiek laten vallen.' 'Ach kom, ik weet heus wel dat je een beetje moet kunnen marchanderen en dat kan ik ook, anders was ik natuurlijk nooit op een verkiesbare plaats terechtgekomen.'

     De hangende man, Koos van Zomeren,

     Kort na haar recente aantreden als minister, zei Albright dat zij zou blijven aandringen op betere eerbiediging van de mensenrechten in China. Maar zij voegde er nadrukkelijk aan toe dat dit slechts één aspect is van een relatie met vele facetten. Er kan dus gemarchandeerd worden. De Amerikaanse president Bill Clinton bestookte meer dan vier jaar geleden de Republikeinse regering in Washington met verwijten dat ze te laks was tegenover China. Als president gooide hij het roer om, de aanvallen op China gebeuren vooral in internationale forums, zoals op de komende zitting van de VN-Commissie voor de Mensenrechten.

     De Standaard,

     Combinatiemogelijkheden


     met voorzetselgroep


     • marchanderen over iets met iemand

     Bedoeling van de conferentie is duidelijk om over de splitsing te kunnen marchanderen met de Franstaligen. CD&V en N-VA gingen vlotjes akkoord met het buitenspel zetten van het Parlement en met deze nieuwe vertraging.

     http://forum.politics.be/showthread.php?t=26257,

     marchanderen 3.0

     (pejoratief)

     niet-beginselvast en toegeeflijk met iets omgaan
     Vaak met de bijgedachte van oneerlijkheid die daardoor ontstaat.

     Semagram


     Marchanderen…

     is een handeling

       Combinatiemogelijkheden


       met voorzetselgroep


       Voorzetsel: met

       • marchanderen met beginselen
       • marchanderen met kwaliteit
       • marchanderen met de regels
       • marchanderen met de waarheid

       "Als we onze eigen, westerse waarden niet meer ten voorbeeld mogen stellen aan andere culturen, dan zijn we veroordeeld tot een moreel laisser-faire, tot een zedelijke verlamming. Dit moet worden voorkomen en aan de islamitische minderheid in Nederland moet duidelijk worden gemaakt dat met bepaalde politieke beginselen 'ook niet een klein beetje' kan worden gemarchandeerd".

       http://www.fsw.leidenuniv.nl/~shadid/Publicaties/publicaties.html,

       En wat gebeurt er met partijen die zich niet laten kneden? De voorman die niet kan aanzien dat er wordt gemarchandeerd met de kwaliteit, belandt vroeg of laat in de ziektewet, de architect die integer blijft vechten voor behoud van de afgesproken kwaliteit gaat zwaar over zijn honorarium heen, aldus de SBR.

       Het Financieele Dagblad,

       Geloof [...] en wetenschap dulden elkaar in de ogen van Plasterk niet. Wat hem betreft is het kiezen tussen God of Darwin [...]. "Retorisch gezien heb ik meer respect voor de orthodoxen dan voor gelovigen die met hun eigen waarheid marchanderen. Zij hangen vanuit hun duidelijke keuze tenminste een consequent wereldbeeld aan: de mens is geschapen door God met een bedoeling en Hij heeft het beste met ons voor."

       De Groene Amsterdammer,