medeplichtig


medeplichtig 1.0

in strafrechtelijke zin: schuldig aan opzettelijke behulpzaamheid bij het plegen van een misdaad of wanbedrijf, waarbij de hulp echter als bijkomstig, niet-noodzakelijk wordt aangemerkt, in tegenstelling tot onmisbare hulp die tot mededaderschap leidt; in algemeen taalgebruik ook: medeschuldig aan een misdaad, wantoestand enz., veelal met de bijgedachte dat men niet de hoofddader of de belangrijkste veroorzaker is

Algemene voorbeelden


Mededader zijn zij die zodanige hulp hebben verleend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd. Medeplichtig zijn zij die onderrichtingen hebben gegeven om de misdaad of het wanbedrijf te plegen of zij die wetens willens de dader hebben geholpen of bijgestaan in daden die de misdaad of het wanbedrijf hebben voorbereid, vergemakkelijkt of voltooid.

http://www.meritius.be/newsletters/News_januari2006.pdf,

Kindermoorden hebben de passiviteit vervangen door activisme. De gewone burger pikt niet langer alles wat de staat zegt of doet, maar trekt de straat op om de waarheid te te eisen. Daarmee verdwijnt voor de politieke klasse de illusie dat "de wind weer zal overwaaien" [...]. "De politiek" kon gisteren haar gezicht niet laten zien op de tocht van de gewone burgers omdat zij in hun ogen medeplichtig is, zo niet mededader.

De Standaard,

Alin Ghiga is eind juni tot 5 jaar cel veroordeeld voor de brutale roofoverval op de 60-jarige pastoor van Gelmen (Sint-Truiden). Vijf medeplichtige landgenoten kregen ook elk 5 of 6 jaar cel.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


  • iemand medeplichtig achten
  • medeplichtig bevonden worden

Een Amersfoortse psychiater is dinsdag door de Utrechtse rechtbank veroordeeld tot 3 maanden voorwaardelijke celstraf. De rechtbank acht hem medeplichtig aan een poging tot zware mishandeling van een patiënt in het Amersfoortse Eemlandziekenhuis in juni 1993. De psychiater voelde zich bedreigd door de criminele patient en riep de hulp in van een andere zware jongen die ook bij hem onder behandeling was.

NRC,

In Rwanda werden in drie maanden meer dan een half miljoen Tutsi's en gematigde Hutu's gedood. Verscheidene kerken werden tijdens de geweldsgolf gebruikt als executieplaats en hoge en lagere geestelijken zijn door het tribunaal in Arusha schuldig of medeplichtig bevonden aan de massamoorden.

http://www.depers.nl/buitenland/181803/Priester-krijgt-levenslang.html,

met voorzetselgroep


  • medeplichtig aan iets zijn

Papon was in de jaren 1942-'44 in Bordeaux sekretaris-generaal van de prefektuur van het departement Gironde. Volgens de aanklacht is hij medeplichtig aan de deportatie en dood van honderden joden. In zijn pleidooi voerde Papons verdediger, meester Varaut, aan dat Papon - net als vele andere ambtenaren - slechts adminisratieve handelingen uitvoerde.

De Standaard,

Een Berlijnse rechtbank veroordeelde Klaus-Dieter Baumgarten gisteren tot 6,5 jaar hechtenis wegens "doodslag en poging tot doodslag" [...]. Achter de tralies moeten ook vijf medebeklaagden van de 65-jarige Baumgarten, die tot 1989 het bevel voerde over de DDR-grenstroepen [...]. Anders dan Baumgarten achtte de rechter zijn vijf voormalige onderhorigen niet schuldig, maar alleen "medeplichtig" aan doodslag.

De Standaard,

  • zich medeplichtig aan iets maken

Omdat Nihoul een legendarisch fantast is, onderzoekt Neufchâteau wie de Brusselse zakenman daadwerkelijk onder de vleugels nam en wie zich medeplichtig maakte aan strafbare feiten.

De Standaard,

Vegetariërs die nog supermarkteieren of melk verbruiken, kunnen een gerust geweten dus beter vergeten. Zij blijven zich onwillekeurig medeplichtig maken aan de gewetenloze uitbuiting van dieren.

http://www.veto.student.kuleuven.ac.be/jg22/veto2221/veget2.html

Woordfamilie


Als deel van een afleiding