mee-eten


mee-eten 1.0

( Gezegd van mensen en dieren)
samen met een ander of anderen eten; gezamenlijk een maaltijd gebruiken

Semagram (extra betekenisinformatie)


Mee-eten…

is een handeling

   Algemene voorbeelden


   Surinamers zijn minstens zo bourgondisch als Belgen. Ze eten graag lekker en frequent. [...]. Indien je ergens (mee) op bezoek bent, is de kans uiterst groot dat men u een maaltijd zal serveren. Zelfs al zegt u net te hebben gegeten, toch zal u meestal uitgenodigd worden om een beetje mee te eten. Probeer steeds alles te proeven. Hoe smakelijker u mee-eet, des te meer u zal geapprecieerd worden. Zeker indien u de kookkunst prijst! Pertinent weigeren, zal de gastvrouw diep teleurstellen.

   http://users.pandora.be/suriname/etenendrinken.htm

   'Meneer?' 'Ja, Steve?' 'Ik weet niet zeker of ik u goed heb begrepen. Komt er zo meteen nog iemand mee-eten?' 'Nee, alleen de lieftallige Janet en ikzelf.' 'In dat geval hebt u al meer dan genoeg besteld voor u beiden, als ik zo vrij mag zijn.'

   Alle families zijn psychotisch, Douglas Coupland,

   'Zeg, vind je 't goed als Michiel hier af en toe meeëet?' vroeg ze ineens. [...]. 'Die jongen heeft anders zo weinig aanspraak.'

   Het wil nog maar niet zomeren, Hannes Meinkema,

   En zoals je van een wolf zowel een sint-bernard kunt maken als een dwergpoedel, zowel een blindengeleidehond als een boevenvanger, zo moet het ook mogelijk zijn een gezinshond te maken die ons liefheeft zonder te verharen, die aan tafel mee-eet, gewoon op de wc gaat en toch kleurt bij de gordijnen.

   Poot: verhalen over de hond, Midas Dekkers,

   Toen vader de eerste avond aan tafel meeat, had moeder een overdadig feestmaal bereid.

   Twee vorstinnen en een vorst, R.J. Peskens,

   Een paar weken na de oorlog al kwam er iemand aan de deur die haar moeder vertelde dat hij met Hans aan het front was geweest en met hem in hetzelfde hospitaal lag. Hij was binnengehaald en had koffie gekregen en meegegeten.

   Nathalie, Ger Verrips,

   En dan wéér meeëten, zeker? Het kan niet meer op, tegenwoordig.

   Gras, Clem Schouwenaars,

   Het punt waar de zee ophield en de eend begon, werd voorheen aangegeven met een trema: zeeëend. De nieuwe spelling gebruikt een streepje om de grens tussen zee en eend aan te geven: zee-eend. Zo spellen we ook: mee-eten, na-apen en zo-even.

   http://www.ppintaal.nl/e_cursus_Nieuwe_spelling/De_Nieuwe_Spelling.pdf

   Combinatiemogelijkheden


   met object


   • een hapje mee-eten
   • een portie mee-eten

   Het loon van de bejaardenverzorgsters is onlangs weliswaar verhoogd. Maar gelijke tred met de inflatie [...] houdt het allang niet meer. [...]. "Ik snap niet hoe ze ervan rondkomen", zegt Tsygankova over het inkomen van de dapperen die standhouden. Gelukkig kunnen ze meestal wel een hapje meeëten met de patiënten."

   NRC,

   'Ik zou het op prijs stellen, meneer Baan, als u een hapje zou mee-eten.'

   Het Primus Inter Pares Project, Kasper van Zuilekom,

   Als de scharesliep aan de deur kwam en wij zaten aan tafel dan kon hij een portie meeëten.

   Meppeler Courant,

   overig


   ( Met een hulpwerkwoord)
   • kunnen mee-eten
   • moeten mee-eten
   • mogen mee-eten
   • willen mee-eten
   • zullen mee-eten

   Het grootste verschil met Nederland was het ontbreken van luxe. In de kleine dorpjes is alleen het hoognodige te koop. Daar wordt niet getaald naar luxe, maar gastvrij zijn de mensen wel. 'Er kan', zegt Ursula, 'altijd iemand meeëten'.

   Meppeler Courant,

   Agapè in de eerste christelijke gemeente de naam voor de onderlinge liefde. Het is tevens de korte aanduiding voor de gemeenschappelijke maaltijden, die ook een sociale functie hadden, want de armen konden mee-eten, want voor hen werden gaven in natura meegenomen.

   http://www.vpkb.be/

   Door kinderen bijvoorbeeld een kleine beurs te geven of door schoolmaaltijden te voorzien, zodat kinderen niet meer thuis moeten mee-eten, kan men op indirecte wijze de effectieve onderwijsparticipatie van de armen stimuleren.

   http://www.econ.kuleuven.ac.be/ew/academic/cop/Dutch/publication.htm,

   FANNIE Een man mag van mij anders best een beetje stinken. FAUN Hij stinkt ook een beetje. U eet al die hapjes met smaak op. En die man kijkt alleen maar liefdevol toe. FANNIE O, dat vind ik afschuwelijk; iemand die kijkt hoe je eet. 16 FAUN Af en toe een terloopse blik. FANNIE Hij moet mee-eten. FAUN Hij eet ook mee. FANNIE Ja, maar hij moet niet kijken. FAUN Hij kijkt niet.

   Welkom in het bos, Alex van Warmerdam,

   Hij moest zich in bochten wringen, maar mocht in Londen toch mee-eten met de exclusieve Europese Afghanistan-club.

   Het Financieele Dagblad,

   'Albin heeft de haard in orde gebracht en hij heeft een braadspit ineengetimmerd.'Toen keek ze mij met haar schalkse ogen aan en voegde er aan toe: 'Ze zullen blij genoeg zijn dat ze mogen meeëten !' Maar een malaise bleef tussen ons hangen. Ik wist dat voor Albin het niet eten van wild een heilig principe was.

   De ark en de ratten, Erik Van Ruysbeek,

   De imitatie was iets te doorzichtig om te verrassen, bovendien was zijn stoel zo laag, dat het leek of hij voor het eerst met de grote mensen mocht meeëten.

   NRC,

   Wij willen graag nog meeëten, hoeveel kost ons dat?

   Meppeler Courant,

   Hij zou meeëten wat de eenvoudige pot uit de rustieke kloosterkeuken schaffen zou.

   Miniaturen, Karel Jonckheere,

   Aan de keukentafel zat een meisje dat zou mee-eten en daarna met mij de lesnotities organische scheikunde wou doornemen.

   Bas, Annie Van Keymeulen,

   ( Met het koppelwerkwoord blijven)
   • blijven mee-eten

   Iedereen bleef mee-eten, maar bijbetalen ho maar.

   Algemeen Dagblad,

   'Martin kan thuiskomen, misschien is hij er zelfs al. Blijf je meeëten?'

   Overspel, Mensje van Keulen,

   "Blijf je dan wat meeëten?" vraagt zij. "Wat kaas en brood, dat gaat wel, nu je toch weer aan de rode wijn zit." En Christine met haar eten? Waar zij altijd zoveel zorg aan besteedt. Ik mag niet twijfelen. Ja of neen.

   Liliane, of De spiegelingen van leugen en liefde, Clem Schouwenaars,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: aan

   • mee-eten aan tafel

   Had ze deze middag eigenlijk meegegeten aan tafel?

   Kermis, Gaston Durnez,

   En 's avonds was het alweer bijna ruzie, toen ons Ma voorzichtig voorstelde dat Bobonne nu voortaan maar best altijd bij ons aan tafel zou meeëten.

   Danny, Clem Schouwenaars,

   Hij verdacht Hannie er zelfs van het meisje een beetje te verwennen. Ze moest tegenwoordig ook al aan tafel meeëten.

   Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

   Voorzetsel: met

   • mee-eten met iemand
   • mee-eten met het gezin
   • mee-eten met de patiënten

   Jean Van Peteghem en Patricia P. gingen in maart 1985 samenwonen, maar na een week was de liefde al over. Hij trok eruit zonder één cent op zak en ging in de caravan van Dutroux wonen. Die stond recht tegenover het huis van de familie Dutroux aan de rue des Anémones in Goutroux. 's Avonds mocht hij van zijn vriend Marc ook mee-eten met het gezin Dutroux.

   http://www.hetvolk.be/Nieuws/Detail.aspx?ArticleID=HNO19022004_049,

   Het loon van de bejaardenverzorgsters is onlangs weliswaar verhoogd. Maar gelijke tred met de inflatie [...] houdt het allang niet meer. [...]. "Ik snap niet hoe ze ervan rondkomen", zegt Tsygankova over het inkomen van de dapperen die standhouden. Gelukkig kunnen ze meestal wel een hapje meeëten met de patiënten."

   NRC,

   Voorzetsel: van

   • mee-eten van iets

   De etensresten die de hoofdbewoner morst zijn waarschijnlijk het voedsel voor de medebewoners. Wanneer de heremiet tussen de bealgde stenen doorkruipt kan de medebewoner natuurlijk ook mee-eten van de bealgde stenen.

   http://home-3.tiscali.nl/~jhvo/de_heremietkreeft.htm

   met bijwoord


   • niet mee-eten

   Ze willen, zelfs met een handicap, veel zelf doen. Bij ziekte is dat wel eens een probleem. De medewerkers moeten de bewoners dan echt overhalen om mee te eten en te drinken in ruil voor de dagvergoeding van f. 9,75. Voor de zuinige bewoners die van dat bedrag nog weten over te houden is dat overigens een bijkomend probleem. Er zijn er die niet mee-eten om te kunnen sparen. In die situaties mag men echt blij zijn als een stuk van de zorg overgenomen kan worden.

   http://rachmatullaah.wakaf.net/custom.html

   "Maar dié heeft niet meegegeten, Joël. Alleen nog een pastis gedronken, en meneer Gras wàs al zo laat. Hij heeft zich achteraf geëxcuseerd. 'Speciale omstandigheden,' zei hij."

   Gras, Clem Schouwenaars,

   met ander, nevengeschikt werkwoord


   • mee-eten of mee-drinken

   In de praktijk blijkt dat anderen het vaak wel accepteren als zij weten waarom de allergiepatiënt niet mee-eet of meedrinkt met de rest van het gezelschap.

   http://www.stichtingvoedselallergie.nl/

   Vaste verbindingen


   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   mee-eten 2.0

   (weinig gebruikt)

   ( Met betrekking tot eetbare zaken)
   samen met ander voedsel eten; erbij opeten

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Mee-eten…

   is een handeling

     Algemene voorbeelden


     Courgettes worden in vele landen gekweekt, maar Italië, Frankrijk en Turkije zijn de toplanden. Het vruchtvlees van de courgette is zacht en kan daarom ook rauw worden gegeten. De zachte witte pitjes en de schil kunt u mee-eten.

     http://www.hollandsepot.dordt.nl/producten/producten.htm