mee-eten van tafel


mee-eten van tafel 1.0

( Gezegd van huisdieren)
eten van de etensresten die mensen bij de maaltijd overlaten; eten van hetzelfde voedsel dat mensen bij de maaltijd eten en dat aan hen gevoerd wordt

Algemene voorbeelden


Vooral in Zuid-Europa waar huisdieren nog vaak 'mee-eten van tafel' stijgt de verkoop van blikvoer snel.

NRC,

Het geringere aandeel van 'industrieel dierenvoedsel' in Europa is toe te schrijven aan het verschijnsel dat honden en katten hier nog vaak 'mee-eten' van tafel.

NRC,