mensenhandelaar


mensenhandelaar 1.0

iemand die mensen rekruteert, transporteert of huisvest om ze met misleiding, dwang of geweld tewerk te stellen als goedkope of onbetaalde werkkrachten of ze te exploiteren op een andere wijze die het recht op vrijheid schendt, zoals door verplichte prostitutie of door verkoop aan iemand als eigendom
Soms ruimer ook in toepassing op de mensensmokkelaar die personen met hun instemming tegen vaak hoge betaling illegaal over grenzen brengt.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een mensenhandelaar…

is een handelaar; is een persoon

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een crimineel
  • [Activiteit of handeling] rekruteert, transporteert of huisvest mensen die worden tewerkgesteld als goedkope of onbetaalde arbeidskrachten, of die worden geëxploiteerd door prostitutie of verkoop aan iemand als eigendom
  • [Betrokkene] handelt in mensen
  • [Waardering] wordt zeer negatief gewaardeerd
  • [Onderscheid of tegenstelling] wordt vaak onderscheiden van de mensensmokkelaar die mensen met hun instemming en tegen veelal hoge betaling illegaal over grenzen brengt

Algemene voorbeelden


Aly Diabate is zo iemand, die onder dwangarbeid werd gesteld in Ivoorkust. Hij komt uit Mali en was pas twaalf jaar oud toen een mensenhandelaar hem 150 Amerikaanse dollars en een fiets aanbood als hij op een cacaoplantage zou gaan werken in Ivoorkust. In plaats van deze beloning, werd Aly voor 35 Amerikaanse dollars verkocht aan een cacaoboer die de jongen regelmatig sloeg met een fietsketting en met takken van de cacaoboom.

http://74.125.77.132/search?q=cache:_PXwgMkrgB8J:www.solidaridad.nl/files/liturgiemap_advent_2008_PDF.pdf+%22mensenhandelaar%22+arbeidskracht&cd=31&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&lr=lang_nl,

Vrouwenhandel werd na de machtsovername van 1949 met succes door de communisten bestreden. Maar tegenwoordig bloeit deze praktijk weer, hoewel veel handelaren worden opgepakt en terechtgesteld - op mensenhandel staat de doodstraf. De mensenhandelaren hebben ontdekt dat het ontvoeren van vrouwen en ook van kleine jongetjes een riskante maar zeer lucratieve bezigheid is. Vrouwen worden aan alleenstaande boeren verkocht voor bedragen tussen de 100 en 1.200 gulden. En ook babyjongetjes leveren veel geld op.

NRC,

Veel slachtoffers zijn vrouwen afkomstig uit onder meer Roemenië, Oekraïne, Bulgarije, Polen en Nigeria. Een groot aantal van hen belandt in de prostitutie. Dat gebeurt met geweld en het afhandig maken van de paspoorten. De mensenhandelaren eisen ook buitensporig hoge 'vergoedingen' voor onderdak en transport.

Haagsche Courant,

De beslisser dient rekening te houden met het feit dat de vreemdeling bij binnenkomst onder invloed van de mensenhandelaar ongeloofwaardige verklaringen kan hebben afgelegd omtrent identiteit, nationaliteit en/of het asielrelaas. De asielzoeker kan bijvoorbeeld geïnstrueerd zijn door een mensenhandelaar om een andere identiteit en nationaliteit op te geven.

http://www.ind.nl/nl/Images/WI%202007-16o_tcm5-182668.pdf,

'Mensen gaan trekken naar een land waar het beter is. Helaas wordt hier misbruik van gemaakt door mensenhandelaren. Daarnaast duurt de procedure te lang [...]'. Door de nieuwe wetgeving is de instroom al sterk verminderd, maar bij de uitstroom komen veel problemen voor. 'Er zijn veel mensen, die terug moeten naar het land van herkomst, maar niet kunnen omdat de politieke situatie een terugkeer niet rechtvaardigt [...]. Tot slot is er de groep die door mensenhandelaren hun papieren kwijt is en die niet kan blijven'.

Meppeler Courant,